TeliaSonera censurerar Internet åt Lukasjenka

TeliaSonera – där svenska staten är största ägare – hindrar via det belarusiska dotterbolaget Best sina bredbandsabonnenter från tillträde till flera regimkritiska hemsidor, däribland Chartyja 97. Jag skriver mer detaljerat om detta i en debattartikel på SvD.se.

När TeliaSonera tidigare har kritiserats för att man bistått Lukasjenka med bland annat avlyssning av oliktänkande har det hetat att man bara följer landets lagar. Ett sorgligt argument med tanke på att den belarusiska lagstiftningen gällande Internet är synnerligen repressiv. Dessutom kontrollerar ju regimen rättsväsendet helt och hållet och utnyttjar gärna detsamma för sina politiska syften.

Nu går TeliaSonera dock ett steg längre genom att till och med utan laglig grund censurera regimkritik åt Lukasjenka. Samtidigt åker Sveriges utrikesminister Carl Bildt land och rike runt och lanserar Sverige som världens främsta förkämpe för yttrandefrihet på Internet. Så här lät det när han häromdagen konstaterade att censur i form av blockering och filtrering av innehåll på nätet är oacceptabel, och att den demokratiska världen måste förmedla ett tydligt budskap om detta:

Hela Carl Bildts tal (från den internationella konferensen EuroDIG i Belgrad) finns här.

Bildt bör nog ta ett snack om detta med finansmarknadsminister Peter Norman, som ansvarar för statens ägande i TeliaSonera. Förslagsvis kan de tillsammans gå igenom den rapport som FN:s specialrapportör för främjande och skydd av åsikts- och yttrandefrihet Frank la Rue presenterade häromdagen, särskilt punkterna 29-31 som rör just blockering och filtrering av innehåll på nätet.