Teliasonera hjälper Putin censurera internet

Det halvstatliga Teliasonera figurerar återigen i mindre smickrande sammanhang genom sin affärsverksamhet i Eurasien-området. Den här gången är det Teliasoneras ryska intressebolag Megafon som blockerat oberoende och oppositionella internetsajter.

Vi i Östgruppen uppmärksammade det inträffade i ett pressmeddelande. Den ryska människorättsorganisationen Agora har reagerat mer konkret och anmält internetcensuren till den ryska riksåklagaren Jurij Tjajka. Intressant i sammanhanget är att anmälan inte bara riktar sig mot Megafon och andra internetleverantörer, utan också mot Tjajkas egna underordnade på åklagarmyndigheten, som i första läget beordrade blockeringen.

Agora påpekar i sin anmälan att såväl åklagarmyndighetens som internetleverantörernas agerande står i strid med rysk lagstiftning och landet konstitution, där pressfriheten garanteras.

Teliasonera ägs till knappt 50 % av svenska och finska staten. Bolagets ägarandel i Megafon uppgår till ungefär 25 %. Störst ägarandel – drygt 50 % – i Megafon har den Putinlojale affärsmannen Alisjer Usmanov.