Totalitarism, demokratur och diktatur

I en ledarartikel i Norran skriver Tobias Ljungvall bra om skillnader och likheter mellan totalitarismen under Sovjettiden och situationen i dagens Belarus (Vitryssland), apropå den gästturné som Belarus Free Theatre genomför i Sverige. Visst är öppenheten och friheten större idag. Men likväl handlar det i många avseenden om ”en gradskillnad snarare än en artskillnad”.

Ibland definieras Belarus som en ”demokratur”, där det förvisso finns demokratiska institutioner,  men där dessa bara tjänar som en fasad för att dölja det förtryck som egentligen pågår.

Personligen tycker jag att begreppet leder tankarna fel i förhållande till Belarus, eftersom det trots allt ger intryck av det råder en reell blandning mellan demokrati och diktatur, något som knappast är fallet i den belarusiska kontexten.

Nationalencyklopedin ger å sin sida följande definition av diktatur:

diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp

En ganska bra beskrivning av det aktuella läget i Belarus, på det hela taget.