Ukraina-krisen skymmer övergrepp i Ryssland

lokshina_350
Tanja Loksjina

Tanja Loksjina på Human Rights Watch skriver för CNN om den eskalerande repressionen mot det ryska civilsamhället, en utveckling som äger rum parallellt med (och delvis på grund av) krisen i Ukraina. Loksjina konstaterar att eftersom den internationella uppmärksamheten av förklarliga skäl i första hand är riktad mot just Ukraina, finns det en uppenbar risk att skeendet inne i Ryssland glöms bort eller ignoreras.

Tanja Loksjina ger flera konkreta exempel på den oroande utvecklingen: oberoende hemsidor blockeras eller sätts under regimens kontroll, nya lagar som kriminaliserar ”falsk antirysk information” och ”negativ information om den ryska statsledningen och försvarsmakten” är på gång att antas. Dessutom kommer mötesfriheten sannolikt att inskränkas ytterligare genom ny lagstiftning.

Därutöver fortsätter man från regimens sida att pressa det oberoende civilsamhället med den ökända så kallade agentlagen, enligt vilken organisationer med utländsk finansiering och politisk verksamhet tvingas registrera sig som ”utländska agenter”.

Den självklara uppmaningen till oss i utlandet är att inte blunda för det tilltagande förtrycket, eller som Loksjina själv summerar:

Russia’s international partners should not allow the crisis in Ukraine to eclipse the zealous attempts by the Russian government to stifle all forms of independent criticism and activism on its home turf.

Läs hela Loksjinas artikel här: Don’t ignore what’s happening inside Russia