UNDP åter på kollisionskurs med de mänskliga rättigheterna

FN:s utvecklingsorgan UNDP utmärker sig då och då för sitt totalt okritiska förhållningssätt gentemot diktaturregimen i Belarus. Häromveckan var det dags igen, när organisationens Europachef Mirjana Spoljaric Egger besökte landet för att medverka vid ett nationellt ”hållbarhetsforum” i Minsk, tillägnat FN:s globala mål. UNDP:s Belaruskontor stod tillsammans med regimen bakom arrangemanget, till vilket 400 deltagare bjudits in. Den oberoende demokratirörelsens representanter var dock inte inbjudna…

Forumet inleddes med ett antal hälsningar och lyckönskningar från potentater på olika nivå, inklusive president Lukasjenka. På videolänk framträdde FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed med en hyllning till Belarus insats för att uppnå de globala målen. Europachefen Egger var alltså på plats själv och var likaledes odelat positiv. I samband med ett möte med belarusiska regimföreträdare beskrev hon till och med Belarus som ”ett unikt exempel för andra länder”.

Hon nämnde däremot inte med ett ord Lukasjenkaregimens allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, som också har en viktig plats bland de globala målen. Inte heller att regimen visar totalt och öppet förakt mot FN:s människorättskommitté och inte verkställt ett enda av de hundratals fällande domslut som nämnda kommitté utfärdat mot Belarus. Och hon sade inget om att FN:s specialrapportör för Belarus överhuvudtaget inte välkomnas till landet.

På motsvarande sätt agerar UNDP:s lokala chefer i Belarus kontinuerligt. De prisar Belarus för gott samarbete med FN, trots att regimen på flera områden snarare utmärker sig genom sitt trots mot FN-systemet och dess institutioner.

Till råga på allt har UNDP utsett den populära skidskytten – tillika mångfaldiga OS-guldmedaljören – Darja Domratjeva till sin ”goodwill-ambassadör” i Belarus. Tanken med sådana ambassadörer är rimligen att de med sin stjärnglans ska bidra till ökat engagemang för de globala utvecklingsmålen. Hur detta kan vara förenligt med hennes återkommande medverkan i diktatorns propagandajippon är dock svårt att förstå.

UNDP:s ”goodwill-ambassadör” Darja Domratjeva och Aljaksandr Lukasjenka

Domratjeva har på senare år vid ett flertal tillfällen glatt poserat med Lukasjenka i samband med så kallade subbotnikar (ett slags obligatoriskt gratisarbete, med anor från Sovjettiden, som fortfarande lever kvar i Belarus, trots att det har kritiserats av bland annat människorättsförsvarare då det i praktiken handlar om tvångsarbete). Och på lördagen ingick hon i samma stafettlag som Lukasjenka när en skidtävling mellan olika myndighetsorgan gick av stapeln i Minsk. Syftet med denna och liknande tävlingar är förstås att visa upp en framgångsrik president för folket, och därför brukar Lukasjenka alltid låta sig backas upp av elitåkare, medan konkurrenterna får lita till sina egna förmågor. Föga förvånande såg Domratjeva till att Lukasjenka kunde lägga ytterligare en segermedalj till samlingen.

Glada stafettvinnare

Det är ett vanligt fenomen att regimen försöker utnyttja landets elitidrottare för sina propagandasyften, och det är inte nödvändigtvis så enkelt för dessa att avstå medverkan, med tanke på vilka konsekvenser det kan få för deras egna fortsatta förutsättningar. Men Domratjeva har avslutat sin aktiva idrottskarriär och behöver därför inte ta några sådana hänsyn. Att hon ändå ställer upp på dylika evenemang kan således bara tolkas som att hon sympatiserar med dem.

Medan kompetenta FN-organ uppmärksammar de människorättsbrott som den belarusiska regimen gjort sig skyldig till, gör alltså just UNDP vad man kan för att skyla över samma brott. Inte undra på att landets demokratirörelse tappat allt förtroende för institutionen.