Upprop för belarusisk föreningsfrihet

Tillsammans med sex andra europeiska människorättsorganisationer riktar Östgruppen idag ett upprop till den belarusiska (vitryska) regimen. Vi kräver respekt för föreningsfriheten, dels genom att det oppositionella Belarusiska kristdemokratiska partiet medges officiell registrering, dels genom att paragraf 193 i Belarus brottsbalk avskaffas.

De belarusiska myndigheterna nekar konsekvent registreringstillstånd till flera politiska partier och oberoende frivilligorganisationer, och det sker på uppenbart politiska grunder. Enligt paragraf 193 är all verksamhet i oregistrerade organisationer kriminell och belagd med fängelsestraff eller böter, vilket innebär att organisationernas medlemmar utsätts för stora risker om de väljer att fortsätta sitt samhällsengagemang.

Läs hela uppropet här, och Östgruppens pressmeddelande här.