Valfusk på Belarus ambassad i Stockholm

Om man på svenska googlar på ”administrativ resurs” får man primärt en mängd träffar som har att göra med arbetsmarknaden. Huvudsakligen är det fråga om platsannonser där någon vill extraanställa personal som kan hjälpa till med administrativa göromål.

I Belarus (Vitryssland) har motsvarande begrepp en helt annan innebörd. Där är det istället kopplat till politiska val och den sittande regimens utnyttjande av statliga institutioner i syfte att påverka valresultatet till sin egen fördel, alltså en form av valfusk. Det kan exempelvis handla om statliga massmedier som censurerar och diskriminerar den politiska oppositionen, eller universitetspersonal som utövar påtryckningar på studenter för att få dessa att rösta ”rätt”, det vill säga på Aljaksandr Lukasjenka. Rösträkningsproceduren är ett annat ökänt moment där den administrativa resursen utnyttjas flitigt i Belarus.

Ytterligare ett exempel på hur den administrativa resursen används kan noteras i Sverige, nämligen hos den belarusiska ambassaden i Stockholm, där man inför presidentvalet har skapat en särskild avdelning med valinformation på sin hemsida.

En ambassad bör förstås inte ta ställning för någon särskild politisk kandidat i ett presidentval, utan endast ge praktisk information, så att röstberättigade medborgare som är bosatta i det aktuella landet ska kunna delta i valet. Officiellt tar inte heller den belarusiska ambassaden i Stockholm politisk ställning, men dess klumpighet (eller ignorans?) säger ändå en hel del om hur personalen ser på sin egen roll i detta sammanhang.

På den ryskspråkiga sidan om presidentvalet finns en klickbar underrubrik med titeln ”Belarus 2010 – socioekonomisk situation”. Via denna länk kommer man till ett tvåsidigt dokument i Word-format som berättar att Belarus varit mycket framgångsrikt när det gäller social välfärd och ekonomisk tillväxt under senare år.

Även om inte Lukasjenka nämns uttryckligen i det aktuella dokumentet är det inte särskilt svårt att förstå att ambassaden placerat det under rubriken ”Presidentval i Belarus 2010” just för att påverka läsarna att fatta tycke för honom. Ännu mer tydligt blir detta när man ser själva dokumentnamnet: ”Valpropaganda” (”Agitka k vyboram”)! Uppenbarligen glömde någon tjänsteman att sopa igen spåren genom att byta namn på dokumentet innan det lades upp på hemsidan.