Valfuskaren Jarmosjyna får demokratipris

Lidzija Jarmosjyna

Den centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna har av det belarusiska (vitryska) parlamentets överhus – Republiksrådet – förärats en hedersutmärkelse ”för sitt förtjänstfulla arbete med att utveckla lagstiftningen, stärka demokratin och säkerställa medborgarnas fri- och rättigheter”.

Jarmosjyna har varit valkommissionens ordförande sedan 1996 då hon ersatte Viktar Hantjar, som vägrade acceptera president Lukasjenkas trixande och manipulationer i samband med politiska val och folkomröstningar. Hantjar – tidigare allierad med Lukasjenka – kom därefter att bli en av presidentens starkaste kritiker. Han försvann, det vill säga kidnappades och mördades, 1999. En utredning initierad av Europarådet visade att personer i Lukasjenkas allra närmaste krets låg bakom Hantjars och ytterligare tre oppositionsprofilers försvinnande.

Under Jarmosjynas tid som ansvarig har inte ett enda politiskt val i Belarus godkänts av oberoende observatörer. Hon var – tillsammans med de misstänkta för ovan nämnda försvinnanden – först ut att bli föremål för EU:s riktade sanktioner mot belarusiska statstjänstemän som gjort sig skyldiga till allvarliga människorättsbrott.

Det kan tyckas obegripligt att en person som Jarmosjyna belönas på detta sätt. Men det är viktigt att komma ihåg att den information som oberoende massmedier sprider – bland annat om regimens övergrepp – sällan når ut till breda folklager i Belarus. Via stenhårt styrda statliga medier serveras propagandans primära målgrupp, den inhemska befolkningen, istället en helt annan bild, där Lukasjenkas regim presenteras som en garant för demokrati och god samhällsstyrning. Jarmosjynas utmärkelse är ett naturligt led i detta propagandaarbete.