Valmyndigheten och presidenten i symbios

”Det viktiga är inte hur folket röstar, utan vem som räknar rösterna.” Så lyder ett klassiskt citat från Sovjetunionens tid.

I Belarus (Vitryssland) ska det hållas val till till de lokala parlamenten i slutet av april, och nästa vår stundar ett nytt presidentval.

I en demokrati förhåller sig  valmyndigheten neutral till de politiska krafter som tävlar om makten. Men nu är inte Belarus en demokrati.

Den centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna berättar sålunda i en intervju att hon ser sig som ”en del av presidentens lag”. En mycket uppskattad lagmedlem, kan man förmoda. Hon har nämligen ansvarat för det valfusk som präglat alla politiska val i Belarus sedan Lukasjenka kom till makten 1994. Därför är hon också en av få höga statstjänstemän som finns kvar på EU:s sanktionslista, och som därmed inte får resa in i EU. Med tanke på hennes inställning till sitt uppdrag är det rimligt att hon blir kvar på den listan ett bra tag till.