Var är Teliasoneras obekväma frågor?

Nicklas Norling skriver på Expressens debattsida att kritiken mot Teliasoneras engagemang i länder som Uzbekistan och Belarus (Vitryssland) till stor del är obefogad och missriktad. Situationen i Uzbekistan känner jag inte till tillräckligt för att uttala mig om, men vad gäller Belarus har jag mycket svårt att köpa Norlings resonemang. Hans främsta argument tycks vara att ett Teliasonera som bistår förtryckarregimen med avlyssning av oliktänkande trots allt är att föredra framför andra alternativ:

Om inte Telia Sonera skär ut sin marknadsandel i Uzbekistan och de andra OSS-länderna så står ryssarna och kineserna med checkhäftet redo. Detta i sin tur kommer att innebära utökat ryskt och kinesiskt politiskt inflytande. Obekväma frågor om mänskliga rättigheter kommer sannolikt inte att finnas på deras agendor.

Ursäkta, men har någon hört Teliasonera ställa obekväma frågor till Lukasjenka om bristen på respekt för mänskliga rättigheter? Framförs de månne i hemlighet i företaget Bests styrelserum, där man via sitt intressebolag Turkcell har 80% av inflytandet, medan resterande 20% tillhör just den belarusiska regimen? Vilka uttryck tar sig företagets sociala ansvarstagande i övrigt i Belarus?

Jag håller med Norling om att  Teliasoneras närvaro i Belarus inte nödvändigtvis behöver vara av ondo. Men vi kan och bör kräva ett betydligt mer aktivt, medvetet och värdebaserat agerande i förhållande till de mänskliga rättigheterna än vad Teliasonera hittills visat prov på i Belarus.