Vardagsförtryck i Belarus

Pjotar Ruzau har just blivit relegerad från sin studieplats vid Baranavitjis statliga universitet. Som motivering anger universitetets rektor ”brott mot den interna disciplinen”. Den egentliga orsaken till beslutet är att Ruzau – som också är aktiv i den oppositionella ungdomsorganisationen Malady Front – tidigare i vår klottrade regimkritiska slagord på en fabriksvägg i staden, något som han också bötfällts för.

Relegeringen av Ruzau är ett typiskt exempel på det vardagsförtryck som ständigt pågår i Belarus (Vitryssland). Studenter som kritiserar regimen offentligt slängs ut från universiteten. Statligt anställda får sparken. Ibland drabbas även anhöriga i form av hot eller konkreta repressalier.

De belarusiska myndigheternas metod att försöka skrämma folk till tystnad har visat sig vara effektiv. Det krävs mycket mod för att riskera sin framtida karriär eller en hel familjs försörjning. Desto viktigare är det att även denna sida av förtrycket uppmärksammas. Särskilt i dessa dagar när regimen i internationella sammanhang försöker måla upp en bild av pågående demokratisering.