Absurd häxjakt på bibliotekarier

Att Rysslands konflikt med Ukraina medfört ett bistrare samhällsklimat, där avvikande åsikter stämplas som landsförräderi, är ingen nyhet. Men efter att våldsamheterna tidigare i höst drogs ned på sparlåga och Ryssland inledde ett nytt krigsäventyr i Syrien, kunde man kanske ha väntat sig något slags mildväder. I stället ser vi nu en märklig rättslig historia kring ett ukrainskt bibliotek i Moskva.

Vi rapporterade om den på vår nyhetssida Fokus Ryssland för en tid sedan. Det handlar inte, som man kanske kunde tro, om någon privat eller på något vis Ukrainastyrd institution – utan om ett bibliotek som drivs av den ryska staten.

Biblioteket har redan tidigare, för fem år sedan, varit i blåsväder för innehav av antirysk litteratur. Biblioteksföreståndaren Natalja Sjarina medgav att så nog kunde vara fallet men det fallet lades ändå ned.

28 oktober i år inleddes en liknande historia då polisen slog till mot biblioteket och satte Natalja Sjarina i husarrest, misstänkt för att bryta mot strafflagens paragraf 282 (om spridande av hat) genom att hantera böcker av den ukrainske högerextremisten Dmytro Kortjinskij. Tillslaget kritiserades av en rad organisationer och personer, från Internationella biblioteksfederationen IFLA till nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj.

Juridiskt kompliceras saken kanske något av att en av Kortjinskijs böcker faktiskt står med på en officiell lista över förbjuden extremistisk litteratur. Men svårigheten att presentera den ukrainska litteraturen utan att något i ryska ögon känsligt verk slinker med torde vara uppenbar, liksom att polisräder och husarrester knappast är en balanserad reaktion från statens sida. Det rimliga vore naturligtvis att även denna gång lägga ned fallet eller åtminstone sköta det på ett mindre aggressivt sätt.

Men i stället rapporteras i dag att ytterligare två av bibliotekets medarbetare har fått sina hem genomsökta av polis och att ärendet överförts till en avdelning för ”särskilt viktiga fall”. Det verkar alltså som om utredarna är synnerligen angelägna om att sätta dit någon för något, alldeles oavsett hur juridiskt tveksamt detta kan vara och hur absurt det än kommer att te sig i omvärldens ögon.