Advokat i hungerstrejk för klienter

INTERVJU. De våldsamma händelserna på Majdan för sex år sedan är ännu inte ett avslutat kapitel i det ukrainska rättsväsendet. 22 november inledde advokaten Jevhenija Zakrevska – som i dag gästar Östgruppens Ukrainadagar – en hungerstrejk. Varför?

Jag började hungerstrejka för att utredningen om alla brotten på Majdan – som började med den djuriska misshandeln av studenter 30 november 2013 och slutade med morden på protesterande i januari – hade avstannat. Att det inte skulle ha funnits någon utredning är en myt. Den har bedrivits hela tiden. Och rönt betydande framgångar. En del av fallen är redan överlämnade till domstol. I en del av dem finns domslut. Men det är ett mycket omfattande fall och inte alla episoder är ännu färdigutredda.

Så har det blivit därför att Generalåklagarmyndigheten, som har bedrivit utredningen, 21 november 2019 förlorade sin utredande funktion, och alla fall ska överföras till ett annat nybildat organ, Statliga byrån för utredningar, DBR. Men att överföra utredningsgruppen dit har ingen brytt sig om att göra. Parlamentets ledamöter skulle ha röstat igenom ändringar i lagen om DBR som tillåter en sådan överföring. Men det har de inte gjort – under två år har de inte gjort det, och alldeles inför deadline har de inte heller gjort det. Mitt krav var att man skulle rösta igenom detta och säkra utredningens fortsättning, att skapa en avdelning för Majdanfallen inom DBR och överföra utredarna dit utan att ha en nyrekrytering.

Hungerstrejkar du fortfarande?

I dag (i går, red. anm) har Högsta rådet (parlamentet) antagit den rättsliga normen. Så i morgon (i dag, red. anm) avslutar jag hungerstrejken. Men det återstår fortfarande att presidenten skriver under lagen. Att han skapar en Majdanavdelning inom DBR. För att man ska överföra utredarna dit. Under tiden bedrivs ingen utredning. Därför måste allt det här göras så fort som möjligt. Utredningen har redan stått stilla i tretton dagar och enligt de mest blygsamma beräkningarna kommer den att stå stilla till nyår.

Förklara din roll som advokat i den här historien.

Jag är advokat och började företräda misshandlades intressen redan efter attacken mot studenterna på Majdan natten till 30 november 2013. I början av brotten. Och därefter också i alla de följande episoderna, inklusive morden. Många advokater som gjorde detsamma samlades i en grupp för att företräda de målsägandes intressen. Vi har förenats i en enskild organisation, Advokaternas rådgivande panel. Från början var vi omkring femton personer. Nu efter några år är hälften kvar.

Vi företräder inte bara de målsägande i domstolarna. Vi samlar bevis, video-, foto- och dokumentära bevis, vi frågar ut vittnen, påverkar utredningens inriktning, söker experter och ordnar självständigt fram expertutlåtanden, då utredningen saknar resurser, och så vidare.

Just nu företräder jag processuellt över hundra målsäganden från Majdanperioden.

Känner du till andra fall där advokater har hungerstrejkat i sina klienters intresse? Det är nog unikt?

Jag känner inte till några sådana fall. Men jag har inte hungerstrejkat ensam. Både målsägande och andra offentliga personer – som inte är likgiltiga inför Majdanfallen – har anslutit sig till mig. De här fallen är viktiga inte bara för målsägandena, utan för hela samhället. Sådana brott får inte förbli ostraffade. Det måste man förstå.

Deltog du själv på Majdan för sex år sedan?

Ja, jag var ögonvittne till misshandeln av människor på Majdan natten till 30 november. Och sedan deltog jag i nästan alla händelser.