Agentjakten vinner ny mark

Jakten på ”utländska agenter” tar sig alltmer bisarra uttryck. I går fann en domstol i staden Engels i Saratovlänet att den lokala organisationen Sotsium, som arbetar mot hivspridning bland narkomaner, var en sådan agent.

Som bekant har den ryska lagen två kriterier för att stämpla en organisation som utländsk agent: den ska ta emot bidrag från utlandet och den ska ägna sig åt politisk verksamhet. Med pengarna tycks det inte ha varit några större frågetecken. Sotsium ska tillsammans med 13 liknande organisationer ha finansierats av Europakommissionen, Globalfonden mot aids, och något som heter M.A.C. AIDS Fund. Bedömningen av Sotsiums verksamhet som politisk är dock mer uppseendeväckande.

En juridisk expert, som anlitats för domstolsförhandlingen, fann inte bara att Sotsiums enkätundersökningar bland stadens narkomaner var politiska. Han menade också att organisationens utdelning av sprutor och kondomer var ”en del av Västs hybridkrigföring mot Ryssland”. Det förra motiverade han med att flera av dem som är inblandade i enkätundersökningarna också sitter i kommunala nämnder, där de kan använda resultaten som underlag för beslut. Det senare förklarade han med att Väst genom sprut- och kondomutdelningen undergräver traditionella ryska värderingar för att därigenom kunna störta landets politiska ledare.

Sprututdelning har visserligen varit en kontroversiell fråga även i Sverige. Men om Väst nu skulle använda det i sin påstådda ”hybridkrigföring” kan man ju fråga sig varför det även tillämpas i många västländer. Man kan också undra hur det kommer sig att den offentliga ryska sjukvården stödjer Sotsiums verksamhet och samarbetar med organisationen.

Enligt människorättsadvokaten Pavel Tjikov har organisationer som arbetar mot hiv hittills klarat sig undan häxjakten på utländska agenter. 2014 genomförde en avdelning inom justitieministeriet en större runda inspektioner av sådana organisationer och kom fram till att deras verksamhet inte var politisk – något Tjikov i efterhand tolkar som ett aktivt stöd för dem. Men nu är det alltså slut på stödet. Justitieministeriet har ställt sig bakom den juridiske expertens bedömning.