Ännu grövre anklagelser mot minneshistoriker

Den sedan tre månader häktade Jurij Dmitrijev – som kartlagt Stalintidens massavrättningar i Karelen – ställs nu inför än värre anklagelser. Tidigare påstods han ju ha tagit pornografiska bilder av sin fosterdotter. Nu har utredarna dessutom lagt till anklagelser om sexuella övergrepp och olaga vapeninnehav.

Samtidigt har häktningstiden förlängts till 13 april så att han inte ska kunna gömma sig för utredarna eller utöva påtryckningar mot fosterdottern, som redan i december omhändertogs av myndigheterna.

Om Dmitrijev, som han själv uttryckte det, tidigare tyckte att situationen var surrealistisk, så är det svårt att föreställa sig hur han nu upplever den.

Jurij Dmitrijev, som är ledande inom Memorial i Karelen – och som varit central i att återuppväcka minnet av Stalinregimens övergrepp där – har fått stöd av civilsamhället. Flera omständigheter tyder på att anklagelserna kommit till för att tysta honom. Är det också så, framstår de nya anklagelserna som en taktisk manöver från myndigheternas sida, enligt principen att en lögn blir mer framgångsrik ju större den är.

Oavsett hur det ligger till kommer en eventuell framtida rättegång att kasta mer ljus över omständigheterna, jämfört med i dag när allt är höljt i förundersökningssekretessens dunkel. Ju förr det sker desto bättre.