Antimajdan

Vad begreppet Majdan står för har väl de flesta vid det här laget en uppfattning om. Ordet, som från Östeuropa till Indien betyder torg, blev förra året synonymt med gatuprotesterna och omvälvningen i Ukraina. Människor som hade tröttnat på auktoritära och genomkorrupta ledare samlades och lyckades – kanske inte med helt konstitutionella medel, men ändå med den moraliska rätten på sin sida – att byta ut dessa mot ett nytt och sannolikt bättre styre. Att det skedde till priset av hundratalet människoliv, att Ukraina fick en del av sitt territorium kapat och en annan del av det nedsänkt i krig, kastar en mörk skugga över det som hänt men ändrar det inte. Tio år efter sin bortspelade orangea revolution är Ukraina återigen en kraft för förändring i den postsovjetiska världen.

Men självklart finns motkrafter.

I förra veckan i Moskva presenterades till exempel en rörelse som kallar sig Antimajdan. Ordförande är politikern och veteranledaren Dmitrij Sablin, och till den inre kretsen hör MMA-mästarinnan Julia Berezikova, ledaren för MC-gänget Nattvargarna Aleksandr ”Kirurgen” Zaldostanov och skådespelaren Michail Poretjenkov – som för inte så länge sedan filmades när han personligen avlossade en kulsprutesalva mot flygplatsen i Donetsk. Förutom veteraner, MC-knuttar och idrottsmän lär fotfolket även bestå av kosacker. Rörelsen påminner om högerextrema och våldsamma grupper som redan under 90-talet på vissa håll i Ryssland verkade i symbios med lokala makthavare, snarare än om den någorlunda välkammade ungdomsorganisationen Nasji som ju kom till i liknande syfte efter den orangea revolutionen men som nu är borta.

Antimajdans representanter säger visserligen att de inte tänker ta till våld mot någon. De tänker bara dyka upp vid oppositionens icke tillståndsgivna demonstrationer, och genom massiv närvaro – hittills är de tusen medlemmar men de tänker bli minst tio tusen – avskräcka regimfienderna från alla revolutionära planer. Vid premiären i förra veckan (ett mindre protestmöte för Navalnyj) tycks man dock ha haft svårt att hålla nävarna i styr. Kanske är detta något man ska lära ut vid de träningsläger som rörelsen planerar att hålla.

Vad ska man säga om en rörelse som Antimajdan? Det är förstås inte normalt att medborgargarden (kanske paramilitära grupper är en bättre benämning) åtar sig att hålla ordning vid demonstrationer. Detta är ju en uppgift som åligger polisen. För det andra vore det under normala omständigheter underligt att ge tillstånd åt motdemonstrationer som inte bara syftar till att uttrycka en annan mening än dem man demonstrerar mot, utan att faktiskt även inkräkta på myndigheternas våldsmonopol. Men att Antimajdan skulle nekas tillstånd till sina motdemonstrationer framöver verkar inte troligt.

Vidare var det någon som kommenterade Aleksandr Zaldostanov och Nattvargarnas malplacerade roll i den ryska offentligheten. Normalt är ju den här sortens MC-gäng förknippade med en outlawromantik, där man står utanför det etablerade samhället med dess lagar och normer. Zaldostanov och hans bajkery, som de kallas även på ryska, fungerar i stället som stödtrupp till myndigheterna och han är personlig vän med presidenten. Huruvida detta egentligen säger så mycket om Nattvargarna är oklart men utan tvivel kastar det ett inte alltför smickrande ljus över Putin och hans regim.