Är Stalin med eller mot Putin?

Stalin tycks vara mer populär än någonsin i Ryssland. Ja, möjligen med undantag för när han levde och ingen vågade annat än att tycka om honom. Det visar en ny opinionsundersökning från det oberoende Levadacentret.

När deltagarna i undersökningen fick välja ett ord som beskrev deras inställning till Stalin valde 51 procent ett positivt sådant: de flesta ”respekt”, ett mindre antal ”sympati” eller ”beundran”. 70 procent tyckte att hans insats i den ryska historien varit positiv. Bara 14 procent valde en negativt beskrivning – som ”ilska”, ”rädsla” eller ”avsky” – och inte mer än 19 procent såg hans insats som negativ. När det gäller huruvida de stalintida framstegen var värda sin mänskliga offer eller inte står det dock alltjämt och väger.

Levadacentret skriver i en kommentar att synen på Stalin under Putins tid vid makten har genomgått tre faser – från negativ via likgiltig till positiv.  I Ukraina, där en liknande undersökning också gjorts, går utvecklingen i motsatt riktning.

I en diskussion på Radio Svoboda konstaterar historikern Andrej Zubov att attitydförskjutningen hänger ihop med myndigheternas egen skönmålning av Stalin, men att detta inte är hela förklaringen. Dagens säkerhetstjänst FSB försöker exempelvis idealisera de NKVD-bödlar som utgör dess föregångare. I den mån de lyckas med detta så står idealbilden dock i alltför skarp kontrast till dem själva. Den positiva inställningen till Stalin och NKVD handlar därför om en önskan att någon ska göra processen kort med de nuvarande korrupta makthavarna, inte minst med FSB-männen själva.

Att repressionen i stället kan drabba respondenterna föresvävar dem nog inte. Deras Stalinvurm är inte heller riktad mot oliktänkande eller oppositionella, eller ens mot imaginära yttre fiender, utan alltså mot just de makthavare som odlat fram den.

Detta är i falla fall vad jag läser in i Zubovs kommentarer.

Huruvida Putin betraktas som en av dessa förhatliga makthavare eller som en lättare inkarnation av Stalin vet jag inte. Han föredrar så klart det senare, att få spela den rättrådige tsaren mot de usla bojarerna, enligt den modell som nyligen formulerades av hans hovideolog Surkov. Men Stalinvurmen kanske lika gärna kan komma att vändas mot honom.