Bottenläge för Enade Ryssland

Maktpartiet Enade Ryssland befinner sig i ett opinionsmässigt bottenläge. Bara 27 procent av väljarna skulle rösta på det om det vore val i dag, enligt en ny undersökning från det välrenommerade Levadacentret. Ändå har partiet som mål att behålla sin konstitutionella majoritet – alltså två tredjedelar av platserna i parlamentet – i valet i september.

Är det realistiskt? Eller kommer man att behöva tillgripa massivt valfusk enligt belarusiskt mönster? Alltså stoppa ned extrabuntar med valsedlar för rätt kandidater i urnorna, eller hitta på falska resultat där de verkliga siffrorna inte går att snygga till på det viset?

Stödsiffran 27 procent är den lägsta sedan 2013 (som följdes av en uppgång efter annekteringen av Krim). Och den är ju långt under hälften av det resultat man siktar på i septembervalet.

Men ser man på konkurrensen blir bilden en annan. De två främsta alternativen, populisten Zjirinovskijs ”liberaldemokrater” och Ziuganovs kommunister (båda relativt lojala gentemot Kreml) får i Levadaundersökningen 12 respektive 10 procent. Ett annat parti i den så kallade systemoppositionen, Rättvisa Ryssland, får 5 procent.

Utgår man ifrån att bara dessa tre alternativpartier släpps in i duman, alltså parlamentet, så har ju Enade Ryssland redan närmare hälften av rösterna.

Och under kampanjperioden innan valet hoppas man förstås höja den andelen. Enligt ett tidigare läckt strategidokument ska man göra det genom att lansera nya och mer sympatiska kandidater än vad ”tjuvarnas och bedragarnas parti” historiskt har lyckats frambringa.

Lägger man till detta att Enade Rysslands väljare brukar vara mer benägna att faktiskt gå och rösta än andra partiers väljare (som ofta upplever det som meningslöst att ens försöka) så kanske målet inte är helt orealistiskt.

Den främsta hindret är förmodligen Aleksej Navalnyjs ”smarta röstnings”-taktik. Navalnyj, som själv inte tillåtits registrera något parti, uppmanar i stället väljarna att rösta på den näst starkaste utmanaren till Enade Ryssland – vem det än må vara. Taktiken gjorde visst avtryck i lokalvalen 2019. Men med Navalnyj undanstoppad och isolerad i fängelse blir det svårt att upprepa detta i valet i september.