Bye bye, Navalnyj?

Tätt efter hotet om att omvandla den ryske oppositionsledarens gamla villkorliga fängelsestraff till ett verkligt, tre-och-ett-halvt-årigt, sådant, meddelade i går Utredningsmyndigheten att han dessutom utreds för bedrägeri.

Navalnyj är sannolikt den ende inom det ryska civilsamhället och oppositionen som lyckas bedriva storskalig verksamhet baserad på donationer från enskilda ryssar. Eller som det heter numera, crowdfunding. För det har han förstås sin popularitet att tacka.

Men Utredningsmyndigheten hävdar nu att av totalt 588 miljoner rubel (drygt sextio miljoner kronor) donerade till Navalnyjs antikorruptionsfond och andra initiativ så har det mesta (!), 356 miljoner, använts till utlandssemestrar och andra oegentliga syften.

Navalnyjs medarbetare invänder att antikorruptionsfonden och de regionala Navalnyj-staberna runtom i landet regelbundet redovisar sina utgifter både inför donatorerna och justitieministeriet. Att pengar används felaktigt känns inte heller särskilt troligt. Men med litet fantasi kanske myndighetsutredarna kan framställa det på så vis. Att ordna en rättegång med förutbestämt resultat är säkert möjligt.

Varken hotet om straffomvandling eller bedrägeriåtal är något principiellt nytt när det gäller Navalnyj. Sedan förrförra sommaren har han faktiskt även en brottsutredning om penningtvätt hängande över sig.

Men att de senaste myndighetsmanövrerna kommer så tätt inpå varandra – och så direkt efter avslöjandena om hur säkerhetstjänsten FSB försökte giftmörda honom i augusti – tyder på att man är ute efter något mer än vanligt.

Gissningsvis – och tydligen spekuleras det om just ett sådant syfte – hoppas man avskräcka honom från att återvända hem från Tyskland där han ju vårdades efter förgiftningen.

I exil lär inte Navalnyj kunna förbli den mobiliserande kraft han varit de senaste åren, oavsett hur duktig han är på att nyttja internet och Youtube.

Navalnyj har tidigare inte gjort intryck av att han låter sig skrämmas till något. Men giftmordsförsöket var förstås något extraordinärt. Och trots att han rimligen återhämtat sig nog för att återvända hem är han alltså ännu kvar i Tyskland.

2021 kan bli året då hans verksamhet slutligen stoppades av de ryska myndigheterna.