De ryska dödssiffrorna

Rysslands utrikesministerium har skickat en skriftlig protest till tidningarna Financial Times och New York Times, och även till OSSE:s ombudsman för mediefrihet samt UNESCO:s generalsekreterare. Ministeriet anser att Ryssland blivit måltavla för den ”infodemi” kring coronapandemin som FN varnat för. Det kräver att tidningarna tar tillbaka påståenden om manipulerade ryska dödstal i pandemin.

Även parlamentets kommitté mot utländsk inblandning i landets inre angelägenheter – ja, det finns en sådan kommitté – går till storms mot tidningarna, och öppnar för att dess korrespondenter kan fråntas sin ackreditering. Man menar att artiklarna bygger på insinuationer och inte ger utrymme för svar från ryska myndigheter.

Ifrågasättande av de ryska dödstalen har även förekommit i svenska Dagens Nyheter. Även där återges misstankar om manipulation, men framförallt när det gäller dödsfall bland sjukhuspersonal.

Beläggen för manipulation är dock svaga, eller kanske obefintliga. Vad rapporteringen tar avstamp i är snarare statistik som visar att fler än vanligt dog i Moskva i april, och att de officiella siffrorna över avlidna i Covid-19 inte räcker för att förklara skillnaden. Detta ges också en ganska odramatisk förklaring: att Ryssland har för vana att ange mer precisa dödsorsaker än andra länder, och att många avlidna som diagnosticerats med Covid-19 därför inte hamnar i statistiken.

I ett pressmeddelande från hälsovårdsmyndigheten i Moskva i går, liksom i rapportering i Moscow Times, utvecklas just denna förklaring. Man vidhåller att många smittade dör av andra sjukdomstillstånd – även om Covid-19 ofta fungerar som en ”katalysator” för dessa. Det framkommer också att Ryssland har för vana att obducera en mycket större andel avlidna än de flesta andra länder. Vilket möjliggör större urskiljning när dödsorsaken fastställs.

Det är många siffror i den här rapporteringen. Men kontentan är att bara 35-40 procent av de smittade avlidna i Ryssland registreras som dödsfall i Covid-19. I exempelvis Sverige får vi ju dödssiffror som omfattar alla avlidna med konstaterad smitta.

Vem gör rätt och vem gör fel?

Det har ju länge stått klart att de flesta som dör av Covid-19 har andra allvarliga sjukdomstillstånd. Så svaret är knappast självklart.