En ovälkommen gäst?

I går höll Ryskortodoxa kyrkans ledning, den så kallade synoden, ett möte i Minsk som försatte Aljaksandr Lukasjenka i en obekväm position. Självaste Moskvapatriarken Kirill var med på mötet.

Bakgrunden var den ukrainska kyrkans nyliga utträde – något som själva mötet var en reaktion mot. Att det ägde rum i just Minsk (något som annars aldrig händer) var också ett uppenbart sätt att demonstrera att åtminstone Belarus alltjämt underordnar sig Moskva, till skillnad från Ukraina.

För Lukasjenka som försöker positionera sig som neutral i konflikten mellan Ryssland och Ukraina var det rimligen ett oönskat möte. En besvärande påminnelse om närheten till Ryssland, på samma sätt som med den gemensamma militärövningen för ett år sedan.

Det undergräver också hans flirt med EU, vars beredskap att se mellan fingrarna på Lukasjenkas diktatur är avhängig förhoppningar om att Lukasjenka kan stå självständig från Moskva.

Det blev inte bättre av att gårdagens synodmöte inte bara tog avstånd från de ukrainska utträdarna. Man bröt också samarbetet med den ortodoxa världens främsta ledning – Patriarkatet i Konstantinopel. Det var nämligen Konstantinopelpatriarkatet som hade beviljat den ukrainska kyrkan dess självständighet.

Konstantinopelpatriarken i dagens Istanbul är den främste av jämlikar bland de ortodoxa. Men Moskvapatriarkatet tycker inte att denna ledande roll ger Konstantinopel rätt att bryta loss Ukraina ur dess egen sfär.

Därför kommer man nu inte att delta i några gemensamma gudstjänster. Ryskortodoxa troende har inte längre något att skaffa i Konstantinopels kyrkor, meddelade synoden också i går.

Lukasjenka själv vågade inte ta ställning i sakfrågan, men beklagade politiseringen av kyrkolivet. Detta kan förstås tolkas som kritik åt valfritt håll. En lokal präst i Minsk som däremot dristade sig till att kritisera Moskvapatriarken Kirill (för att inte komma ut och hälsa på en skara av troende) skildes å sin sida från sina arbetsuppgifter. Prästen har tidigare utmärkt sig för att vilja använda belarusiska i kyrkliga sammanhang.

Om EU med de senaste årens tolerans gentemot Lukasjenkas människorättskränkningar hade hoppats få loss honom ur den ryska inflytandesfären, så visade gårdagen återigen att man ännu inte har kommit särskilt långt.