Firandet av Krims annektering

I lördags firades att det gått tre år sedan Ryssland annekterade Krim. Vid ett evenemang kallat ”Våren”, utanför det vackert belägna statliga Moskvauniversitetet, samlades enligt myndigheterna hundrafemtiotusen människor som gavs tillfälle att lyssna på populära artister och kända politiker från maktpartiet Enade Ryssland och dess stödpartier Rättvisa Ryssland och ”liberaldemokratiska” LDPR. En och annan var säkert där för att få lyssna på kända artister gratis, eller kanske till och med för att glädjas åt annekteringen. Säkert var publiken verkligen också mycket stor. Men i ett reportage av sajten Meduzas reporter Irina Kravtsova kompletteras den officiella bilden av firandet.

Kravtsova har själv via internet anmält sitt intresse till en Vitalij, som söker folk som för trehundra rubel kan tänka sig att tillbringa några timmar på evenemanget.

Gruppen möts upp i t-banan, och det visar sig snart att deltagarna är vana vid att närvara vid olika evenemang för en blygsam ersättning. Den här gången har man dessutom ett plakat som påstår att man representerar ”Oberoende fackförbundet för teater- och filmskådespelare”.

Under kvällens gång ser Kravtsova hur publiken till övervägande del består av grupper som hennes egen. Mer naturliga konstellationer som familjer, par eller enstaka individer är sällsynta. Alla står i stora klungor där deras samordnare kan hålla koll på att de verkligen tillbringar hela den utmätta tiden utomhus, i kylan framför scenen.

En del grupper behöver inte stå där alla tre timmarna, utan går tidigare, medan andra ansluter i vad som uppenbarligen är en samordnad avlösning.

Kravtsova frågar Vitalij om det är staten som betalar för att de ska vara där. Vitalij förklarar att staten uppdrar detta åt ”partiet”, som delegerar uppgiften till fackförbundet, som i sin tur delegerar den till Vitalij. Och säkert till många andra, får man förmoda. Ingen av Kravtsovas gruppkamrater tycks hursomhelst bry sig särskilt mycket om Krimannekteringen, någon beklagar i stället att Ryssland gjort sig till ovän med Ukraina. Allt är mycket pomerantsevskt.