Första individuella ”agenterna”

Under hösten lades ett dussin förslag till lagändringar i auktoritär riktning fram i den ryska statsduman. Bakom dem stod olika upphovsmän. Det sades att systempartierna på så vis tävlade om Kremls gunst, och om att överleva nästa parlamentsval som väntas äga rum efter sommaren. Inför årsskiftet antogs också vad jag förstår de flesta av förslagen, undertecknades av Putin, och de är nu gällande lag.

Några av dem rör mötesfriheten.

Tidigare kryphål för regimkritiska demonstranter (som inte alltid men ofta nekas mötestillstånd) täpps nu till. Det är alltjämt tillåtet med enmansmanifestationer – alltså att stå ensam med ett politiskt plakat. Men att som ibland gjorts bilda en synlig kö till sådana manifestationer, och turas om att hålla plakatet, blir tillståndspliktigt. Det är en tolkning som polisen i Moskva gjorde redan under förra våren, då den bröt upp några sådana köer. Men nu skrivs den alltså in i lagen.

Även så kallade masspromenader – alltså att i praktiken demonstrera utan plakat och slagord – blir genom lagändringarna tillståndspliktiga demonstrationer. Dessutom förbjuds de (än så länge mycket få) personer som dömts enligt paragraf 212.1 om upprepade förseelser mot demonstrationslagstiftningen att under fem år ställa upp i allmänna val. Den liberala Moskvapolitikern Julija Galjamina ser sin villkorliga dom nyligen i ljuset av detta.

Yttrandefriheten kringskärs också genom nya hårda straffsatser för förtal, med upp till fem års fängelse i fall då den förtalade påstås ha begått sexuella eller andra grova brott. Nya bötesstraff för narkotikapropaganda har också införts. Huruvida de bestämmelserna kan missbrukas är kanske tidigt att säga. Personliga uppgifter om anställda i de så kallade kraftmyndigheterna (polisiära myndigheter och säkerhets- och underrättelsetjänsterna) ska dessutom enklare kunna sekretessbeläggas. Kanske för att försvåra framtida avslöjanden likt dem kring giftmordsförsöket på Navalnyj.

Men allvarligast är nog den nya lagstiftningen om individuella ”utländska agenter”.

Den första lagstiftningen om sådana agenter, som infördes 2012, gällde civilsamhällesorganisationer som tog emot utländskt bistånd och ägnade sig åt ”politisk” verksamhet – alltså vilket påverkansarbete som helst inom sina egna profilfrågor. I stort sett samtliga ryska människorättsorganisationer har drabbats av lagen och även många andra slags organisationer. Den lagstiftningen kompletterades sedan även med en lag om ”oönskade” utländska organisationer, som har använts mot en del av ”agenternas” sponsorer och inte minst mot exiloligarken Michail Chodorkovskijs rörelse Öppna Ryssland.

Dessutom finns separat lagstiftning som stämplar vissa massmedier som agenter. I huvudsak gäller det USA-finansierade Radio Libertys olika projekt.

För ett år sedan kom så nya bestämmelser enligt vilka enskilda journalister kunde stämplas som agenter. Detta framstod som en ny nivå i den auktoritära lagstiftningen.

Fram till nyligen har den dock inte tillämpats.

Men en av de nu tillkomna lagändringarna vidgar möjligheterna att agenstämpla enskilda individer till vem som helst som uttalar åsikter om myndigheterna, deltar i politiska rörelser eller valövervakning, eller organiserar manifestationer – om myndigheterna anser att detta gjorts i en utländsk finansiärs intresse.

Och samtidigt har fem personer faktiskt äntligen stämplats som just ”agentmedier”.

En av dem är den kände människorättsförsvararen Lev Ponomarjov. En annan är journalisten Sergej Markelov i Karelen. Han intervjuas i dag av Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter. Sergej, som förresten hjälpte mig tillrätta då jag besökte stadsdomstolen i Petrozavodsk för ett drygt år sedan, har mottagit stipendier och priser från utlandet. Hans journalistik genomsyras av humanism och demokratisk övertygelse. Det räcker uppenbarligen för att agentstämpla honom.

Den ryska kommunikationsinspektionen, Roskomnadzor, har samtidigt upprättat de första åtta anmälningarna mot agentmedier som inte självmant flaggar för att de är agenter. Höga böter är att vänta. Sergej säger i DN-intervjun att det är en risk han inte har råd att ta. Även i sina Facebookinlägg informerar han nu om att han, enligt myndigheterna, är utländsk agent.