Hårda villkor för Navalnyjs valkampanj

Antikorruptionskämpen och oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, som i slutet av förra året meddelade att han tänker ställa upp i 2018 års presidentval, möter som noterat hårt motstånd. Sommarens människorättsinriktade nyhetsrapportering har varit full av incidenter där hans kampanjarbetare råkat ut för olika saker. Senast i dag var det någon som underligt nog kastade ett knippe korvar på Navalnyj på Domodedovo-flygplatsen i Moskva.

Nu har Human Rights Watch gått igenom händelserna, intervjuat de drabbade och läst tillgängliga myndighetsdokument. Det är som sagt en diger lista övergrepp som presenteras. Den rymmer alltifrån att Navalnyj i april fick synen skadad av grön färg till att hans samordnare i Kirov förlorade sin bil i en anlagd brand.

Kampanjarbetarna är alltså måltavla för regimtrogna och ultranationalistiska aktivister – huliganer är kanske ett bättre ordval – som vandaliserar valstaberna och ibland medarbetarnas hem, blockerar eller tränger sig in på möten och presskonferenser, kastar ägg och så vidare. Polisen, skriver Human Rights Watch, är vid sådana tillfällen senfärdiga och oengagerade.

Samtidigt är kampanjarbetarna själva föremål för polistillslag. Valstaberna utsätts för husrannsakningar, agitationsmaterial eller datorer beslagtas, kampanjarbetarna grips godtyckligt för påstådda förseelser mot demonstrationslagen. Officiellt handlar misstankarna ofta om ”extremism”, och polisens extremistavdelning ”Center E” har en drivande roll.

Human Rights Watchs chef för Europa och Centralasien, Hugh Williamson, menar att det handlar om en rensning av den politiska spelplanen i Ryssland. Frågan är dock om inte trakasserierna stimulerar mer än de skrämmer Navalnyjs anhängare. Som rapporterades i förra veckan har kampanjen lyckats rekrytera volontärer och etablera staber i en omfattning som, så här ett halvår före valet, kan beskrivas som imponerande.

Dock, måste man konstatera, utgör den villkorliga fängelsedom Navalnyj fick i en riggad rättegång häromåret ett tillsynes oöverstigligt hinder för hans deltagande i valet. Domen har underkänts av Europadomstolen men därefter upprepats i rysk domstol och sedan överklagats av Navalnyj. Att överklagandet ska lyckas avgörs helt av regimens vilja, vilket betyder att det är den och inte Navalnyjs folkliga stöd som bestämmer om han får ställa upp.

Personligen tror jag faktiskt att han får det. Till skillnad från Human Rights Watch tror jag inte att övergreppen mot hans kampanjarbetare syftar till att skrämma bort dem, utan snarare väljarkåren i stort.