Hellre breda än hårda straff

De flesta, 289 av 423 ukrainska parlamentsledamöter (ytterligare 27 platser är vakanta på grund av konflikten i Donbass och annekteringen av Krim), har nu röstat för att återinföra straffrättsligt ansvar för skattefuskande byråkrater. Den politiska krisen ser därmed ut att åtminstone delvis ordna upp sig.

Som iöst.nu rapporterat ulöstes krisen av Konstitutionsdomstolen för en dryg månad sedan, 27 oktober, då den fann att den hittillsvarande lagstiftningen var okonstitutionell. Misstankar finns att beslutet relaterar till egen korruption bland en del av de höga domarna. Dessutom hade frågan väckts av två politiska partier med kända oligarkförbindelser, För framtiden och För livet.

President Volodomyr Zelenskyj vill helst sparka hela konstitutionsdomstolen. Det går nog inte, eftersom det helt klart vore okonstitutionellt.

Men nu är åtminstone en ny lagstiftning på plats. Hade den inte införts före årsskiftet så hade detta års skattefuskande byråkrater inte kunnat åtalas.

Ukrainas lagar och institutioner mot korruption är för ett otränat öga lika snåriga som själva korruptionen. Kanske måste det vara så. Personligen förstår jag inte varför det krävs särlagstiftning för just byråkrater – även för oss vanliga människor är det ju brottsligt att skattefuska. Men möjligen har det att göra med de särskilda e-deklarationer som avkrävs just byråkraterna, i syfte att skapa transparens och bättre kontrollmöjligheter.

Den nya lagen är mildare än den gamla, och den rapporteras vara en kompromiss mellan den mer hårdföre Zelenskyjs förslag och det förslag som lagts fram av en mildare sinnad arbetsgrupp i parlamentet. I stället för fängelsestraff på fem-tio år ska den nya straffskalan sträcka sig upp till två års ”frihetsbegränsning”.

Det betyder att man vistas på något slags öppenvårdsanstalt, kallat korrigeringscenter. Där har man möjlighet att interagera med omvärlden och dessutom, om man ber om lov, att röra sig utanför centret. Efter ett halvår kan man dessutom släppas ut och i stället beläggas med regelbunden anmälningsplikt på centret. Rena sanatoriet, menar de korruptionsbekämpande myndigheterna.

Säkert blir den avskräckande effekten nu mindre än den var. Samtidigt föreställer jag mig att för Ukraina, där korruptionen nu är så utbredd, är det viktigare att fler åker fast än att hårda straff utdelas. På sikt är det nog så man bäst får till en normförskjutning.