Kallt krig blir hett i Donbass

Det är mycket tal om kallt krig nu. Främst mellan USA och Kina, men stundtals har det ju även talats om ett ”nytt kallt krig” även mellan Väst och Ryssland. Ökande militär spänning och olika syn på demokrati är vad som påminner om det verkliga Kalla krig i vars skugga en del av oss växte upp. Men skillnaderna mellan nu och då är nog ändå större än likheterna. Världen är inte indelad i två läger, varken militärt eller ekonomiskt, och varken Kina eller Ryssland har ambitionen att sprida sin egen diktaturmodell över jorden.

Icke desto mindre ökar spänningen på ett oroande sätt. Och allra störst risk, tror jag, löper det nya kalla kriget att bli ett hett sådant i östra Ukrainas Donbassregion. Förra sommarens vapenstillestånd mellan Ukraina och de ryskstödda separatistrepublikerna i Donetsk och Luhansk har hela tiden varit skakigt, men på sistone rapporteras ömsesidig beskjutning med granatkastare och kulsprutor pågå nästan oavbrutet. Höstens enstaka dödsoffer övergår nu i dussintal.

Samtidigt har Ryssland under förevändning av att hålla militärövningar ansamlat trupper längs gränsen, inklusive nere på Krim. Och USA:s nye president Joe Biden har sagt att man inte kommer att lämna Ukraina i sticket.

Kanske är de ryska trupperna ett svar på den ukrainske presidentens tvångsstängning av Rysslandsvänliga tv-kanaler härom månaden. Kanske är man bara ute efter att skrämmas. Men FOI-analytikern Jakob Hedenskog sa i Östpodden nyligen att det inte går att utesluta ett annat syfte: att slutgiltigt annektera östra Ukraina, liksom man 2014 annekterade Krim. Marken för detta har beretts genom att man under de senaste två åren har delat ut ryska medborgarskap till hundratusentals av invånarna i Donbass. Ukraina antog å sin sida vid samma tid, 2019, en lag som gjorde ukrainskan till enda statsspråk på bekostnad av ryskan.

Utvecklingen verkar gå mot en slutgiltig postsovjetisk bodelning. Ska den ske till priset av ett nytt krig, som riskerar att i någon form spridas till andra delar av Europa eller världen?