Krigshotet tills vidare över?

Joe Bidens telefonsamtal till Vladimir Putin i går tycks ha desarmerat den spända situationen kring Ukraina, för ögonblicket. Av allt att döma nappar Putin på erbjudandet om ett toppmöte mellan de båda. Redan i går kväll ska han ha ringt Finlands president Sauli Niinistö och frågat om mötet kan hållas i Finland.

Som många minns träffades Putin och Bidens föregångare Donald Trump för några år sedan i just Helsingfors. Det mötet gick till historien för Trumps undfallenhet gentemot Putin, då han godtog Putins påstående att Ryssland inte hade lagt sig i 2016 års amerikanska presidentval. Trumps position var förstås inte avundsvärd. Han hotades av riksrättsåtal på grund av samma ryska inblandning som ju ska ha varit till hans egen fördel.

För Biden är situationen knepig på andra vis. Han har börjat med att gå ut hårt mot Putin, och kan ha svårt att backa. Mötet riskerar att bli resultatlöst. Skulle det dessutom vara så att han skarvat om sitt tidigare möte med Putin för tio år sedan, då han säger sig ha sagt till denne att han inte har någon själ, hamnar han i psykologiskt underläge. Vilket kan göra det ännu svårare att söka kompromisser.

Viktigast är väl dock att krigshotet i Ukraina för närvarande verkar vara avvärjt.

Ska man söka vinnare och förlorare i dramat så har ryska regimföreträdare redan identifierat en potentiell förlorare: landets människorätts- och demokratirörelse. De talar om Vita husets referat av gårdagens telefonsamtal, som är nog så konfrontatoriskt, men som helt kretsar kring rysk utrikespolitik och utelämnar just människorättssituationen i Ryssland. Där står inget om Navalnyj och inget om HBTQ-personer i Tjetjenien eller övriga Ryssland, konstaterade propagandisten Vladimir Solovjov.

Och, viktigast, det var Biden som blinkade först och ville träffas.

Joe Biden har talat om demokrati som centralt för sin utrikespolitiska strategi. Men när andra konfliktfrågor tränger sig på är det inte säkert att han förmår hålla fast vid det.