Lågt förtroende för Putin

En video som just nu cirkulerar i sociala medier visar hur någon sätter upp ett stort porträttfoto av Putin i en hiss någonstans i Moskva och hur hissanvändarna sedan reagerar på detta med avsmak. Videon är inte bara underhållande. Den uttrycker nog också den rådande politiska tendensen i Ryssland. I dag publicerar nämligen det oberoende och välrenommerade Levadacentret resultatet av en ny opinionsundersökning. Den visar att förtroendet för Putin har sjunkit kraftigt de senaste åren.

Respondenterna har fått två öppna frågor, utan givna svarsalternativ:

1. Var snäll och nämn de fem-sex politiker eller offentliga personer som ni har mest förtroende för?

2. Var snäll och nämn de fem-sex politiker eller offentliga personer som ni har minst förtroende för?

När frågorna ställdes för första gången i november 2017 angav 59 procent Putin som ett av svaren på den första frågan. Undersökningen har sedan gjorts om en gång i halvåret – och antalet som nämner Putin har stadigt sjunkit. I den senaste mätningen ligger den på 35 procent. Den är gjord i slutet av januari, alltså efter att Putin lanserade de konstitutionsändringar som de flesta nog genomskådar som ett sätt för honom att behålla makten. Men detta tycks inte ha gjort någon avgörande skillnad. Redan i september förra året var hans förtroendesiffra nere i 39 procent.

Då fanns förstås de erbarmliga lokal- och regionalvalen i mångas tankar. Där klängde sig maktpartiet Enade Ryssland fast vid makten trots att det var så impopulärt att dess kandidater inte vågade ställa upp i partiets eget namn. Protesterna och de uppmärksammade politiska rättegångarna kring valen hade nog också viss betydelse.

Icke desto mindre toppar Putin fortfarande förtroendelistan.

Efter honom och med ungefär hälften så goda siffror följer hans två kanske mest profilerade ministrar, försvarsministern Sergej Sjojgu (19 procent) och utrikesministern Sergej Lavrov (17 procent). Tätt efter dem kommer den evige Vladimir Zjirinovskij (14 procent).

Vem toppar då den andra listan – den över minst förtroendeväckande politiker? Den nyligen avgångne premiärministern Dmitrij Medvedev, med 27 procent. Tvåa är Zjirinovskij med 16 procent och trea är Putin med 12 procent, tätt följd av kommunistpartiets eviga ledare Gennadij Ziuganov med 11 procent.

Vid sidan av det sjunkande förtroendet för Putin är det mest slående med listorna frånvaron av politiska alternativ. Den ende riktige oppositionelle som klarat sig över enprocentsspärren är Aleksej Navalnyj, för vilken 3 procent av respondenterna säger att de har förtroende.

På den negativa misstroendelistan har han också 3 procent. Vilket i och för sig är en förbättring jämfört med när mätningarna började då 10 procent misstrodde honom.

På misstroendelistan återfinns också två andra oppositionella, Grigorij Javlinskij och Ksenija Sobtjak. Även för dem har misstroendet minskat kraftigt de senaste åren, från 11 till 4 respektive 14 till 2 procent. Mot bakgrund av deras frånvaro på den positiva listan förklaras nog detta, tyvärr, av att folk struntar i dem.

Vilket kanske är vad som håller på att hända även Putin.