Lukasjenka manövrerar vidare

I förrgår manade Belarus diktator öppet till relegering av protesterande studenter. Detta mot bakgrund av att studenternas strejkaktioner – i solidaritet med den av Svjatlana Tsichanouskaja utlysta generalstrejken – tycks ha blivit mer omfattande än själva strejken. Och nu rapporteras relegeringarna verkligen äga rum.

Omfattningen av dessa är än så länge oklar. Från det nationella tekniska universitetet BNTU med omkring trettiotusen studenter rapporteras om en lista med drygt femtio namn. Vid den statliga konsthögskolan med femtusen studenter har portvakten försetts med fotografier av 17 studenter som inte får släppas in. På det tekniska universitetet i Brest med sjutusen studener rapporteras nio studenter vara relegerade.

I övrigt har enstaka fall blivit individuellt kända. Det ryktas även om en längre lista med 65 namn vid universitetet för informatik och radioelektronik. Relegeringsprocessen är dock alltjämt pågående och facit lär dröja.

Relegerade manliga studenter kallas i enlighet med Lukasjenkas maning till mönstringskontor för att göra värnplikt.

Ett annan åtgärd är att Lukasjenka i dag skickade två av sina främsta hårdingar, om uttrycket tillåts, till landets västra delar där .

Valer Vakultjik som under många år var KGB-chef men som i september utsågs till sekreterare i Säkerhetsrådet blir presidentens medhjälpare med ansvar för Brestlänet. Inrikesminister Uladzimir Karajeu – som ju varit ytterst ansvarig för polisens hantering av demonstranter – blir nu i stället presidentens medhjälpare med ansvar för Hrodnalänet.

Hrodna har tidigare utmärkt sig genom att efter valet 9 augusti ha störst demonstrationer bland landets regionala huvudorter. Den kemiska fabriken i staden, Hrodna Azot, är också den enda där Svjatlana Tsichanouskajas maning till generalstrejk denna vecka har gjort påtagligt avtryck. Redan i slutet av augusti utsåg Lukasjenka också en av sina mest synliga företrädare – den dåvarande hälsoministern Uladimir Karanik – till guvernör i just Hrodnalänet.

Samtidigt som Vakultjik och Karajeu nu utses till medhjälpare med ansvar för de två västliga länen, meddelas också att presidentmedhjälparnas ansvarsomåde breddas ordentligt och även ska omfatta just säkerhetsfrågor.

En av Karajeus viceministrar, Aljaksandr Barsukou, blir förresten också presidentmedhjälpare med ansvar för staden Minsk.

Därmed, antar jag, har Lukasjenka skaffat sig tre beprövade och frifräsande resurspersoner som kan hjälpa honom att undertrycka de mest revolutionärt sinnade platserna i landet. Ny inrikesminister – också en i sammanhanget viktig post – blir Ivan Kubrakou. Han har hittills varit polischef i Minsk och ska då ha utmärkt sig i bekämpandet av protesterna.