Lukasjenka vill sälja dödsstraffet dyrt

Två nya dödsdomar utfärdades i dag i Belarus, av Mahiljous regionala domstol som sammanträdde i den lilla staden Tjerikau. Två bröder, 19 och 21 år gamla, ska nu skjutas för ett mord de begick förra våren. Brottet de hade begått var som vanligt när dödsdomar utfärdas mycket brutalt. Det råder knappast heller något tvivel om att de är skyldiga.

Dock avrättas endast en handfull personer varje år i Belarus, och man kan fråga sig vem som i det här fallet egentligen har utfärdat domen. President Lukasjenka tog nämligen upp fallet i en intervju med den ryska radiokanalen Moskvaekot för ett par veckor sedan, just som en händelse där dödsfall kan vara motiverat. Och häromdagen yrkade följaktligen åklagaren på avrättning. Något som domaren i dag alltså instämde i.

Vid sidan av att Belarus är en diktatur är det, som bekant, dödsstraffets fortsatta användande som väcker mest kritik från EU och Europarådet. Medlemskap i Europarådet är omöjligt så länge Belarus fortsätter med avrättningar. Grannlandet Ryssland har visserligen aldrig avskaffat dödsstraffet, men sedan tjugotre år råder ett moratorium för det. Belarus är det enda land i Europa som har kvar straffet.

I radiointervjun för några veckor sedan hävdade Lukasjenka att han hyste motstridiga känslor inför dödsstraffet. Å ena sidan måste han själv skriva under varje dödsdom, något han säger sig lida oerhört av, och å andra sidan lämnar brottsbeskrivningarna som han får ta del av innan han skriver under inte mycket tvivel kring det riktiga i att avrätta.

Det är möjligt att Lukasjenkas vånda är äkta. Det kan också vara så att han koketterar som ett led i det politiska spel han sedan många år bedriver gentemot EU. Geopolitiska hänsyn har fått unionen att fästa allt mindre avseende vid den fortsatta diktaturen i Belarus, eftersom man allrahelst vill samarbeta med Lukasjenka men inser att han inte är beredd att ge avkall på sin egen makt. I stället framstår just dödsstraffet som en fråga där han kanske skulle kunna ge med sig.

Lukasjenka vill dock sannolikt ha något i utbyte. Tills vidare säger han sig alltså vara just kluven i frågan, hänvisar till att straffet fick stöd i en av hans folkomröstningar på 90-talet, och menar att det i så fall behövs en ny folkomröstning. I själva verket inväntar han nog rätt tillfälle, eller motprestation.

Det finns de som tror att även möjligheten att råda över liv och död är en del av den diktatoriska makt som Lukasjenka inte vill ge upp, att han njuter mer än våndas över dödsdomarna. Personligen tror jag att han är beredd att göra sig av med straffet, men bara till ett högt pris.