Belarus och de döda i covid-19

En viktigt anledning till Lukasjenkas förmodade brakförlust i valet 9 augusti sägs ofta vara regimens pandemihantering. Inledningsvis var det framförallt hans retorik som stack i ögonen. Han beskyllde omvärlden för att ha gått in i en kollektiv psykos och tycktes förneka virusets existens, eller åtminstone faran med det. Han vägrade också att ställa in den årliga Segerparaden 9 maj.

I praktiken kom ju landet dock att tillämpa den svenska modellen, social distansering och isolering av äldre för att hålla nere spridningen och klara vården, i stället för en tillfällig lockdown.

Förutsättningarna för det såg inte alltför dåliga ut. Personaltätheten i sjukvården är hög – till skillnad från Ryssland där den halverats senaste årtiondet om jag minns rätt – och tillgången till respiratorer god (två och ett halvt tusen). Men den svenska modellen har ju inte heller varit helt okontroversiell och många uppfattade det som att regimen struntade i människoliv och satte ekonomin först.

Dessutom, och kanske vad värre är, fanns det en utbredd misstro mot den officiella statistiken. Framförallt mot de låga dödstalen.

Jag efterlyste belägg för att dessa manipulerades och fick vissa, som jag bedömde det, anekdotiska bevis för att det nog kunde vara så. Säkert verkade det dock inte vara.

Nyligen blev dock siffror för det totala antalet avlidna i Belarus under första halvan av 2020 offentliga, genom FN:s försorg. Och en jämförelse med de föregående åren, uppdelad per månad, visar en ganska stor och stigande överdödlighet efter pandemins inträde. Det verkar handla om runt sextusen avlidna och de flesta så sent som i juni.

Enligt hälsovårdsministeriet hade bara omkring fyrahundra personer diagnosticerade med covid-19 – och ”med en rad andra kroniska sjukdomar” – avlidit under samma period. En djärv gissning från min sida är att den officiella siffran i själv verket handlar om avlidna utan kroniska sjukdomar, medan den stora gruppen avlidna med kroniska sjukdomar på något vis sorteras bort i statistiken.

Betyder det att Belarus borde ha infört en lockdown av rysk modell?

Det tror inte jag. Utan att vara någon expert på folkhälsa vill jag hävda att denna är betydligt sämre i Belarus än i Sverige. Därmed kan även en ganska blygsam smittspridning ge dödstal som liknar våra egna. Litet oroande är kanske att dödstalen fortsatte att stiga så sent som i juni. Vår egen ”topp” var ju redan i april, och i viss mån maj. Men förhoppningvis speglar detta inte en okontrollerad spridning utan bara en senare pandemiutveckling.

På det hela taget tror jag inte att regimen hade behövt mörka dödstalen. Men kanske ligger det i dess natur att göra så oavsett om det behövs eller inte.