Mindre chauvinistiskt men mer sovjetiskt

Kommunistpartiets relativa framgång i helgens parlamentsval kan ha fått viss hjälp av Navalnyjteamets ”smarta röstning”. Men den speglar också en opinionsförskjutning i det ryska samhället. Häromveckan presenterade det oberoende Levadacentret nya data som visar att ryssarna blivit mindre chauvinistiska men mer sovjetiska.

En fråga som ställs i undersökningen är huruvida Ryssland ska vara antingen ”ett land med hög levnadsnivå även om det inte är ett av de starkaste länderna i världen” eller ”en stormakt som andra länder respekterar och räds”.

Alltså, bra att leva i eller fruktat?

Efter Krims annektering 2014, då Ryssland uppfattades befinna sig i ett slags chauvinistisk eufori, vägde svaren jämt. Men sedan 2015 har en gradvis förskjutning ägt rum och i den senaste mätningen väljer bara 32 procent det hårda svaret och 66 procent det mjuka. Det är faktiskt det mjukaste resultatet sedan frågan började ställas 2003.

Även om konfliktnivån mellan Ryssland och Väst stundtals kan upplevas som hög, speglar svaret ändå inriktningen i Putins installationstal efter hans senaste återval 2018. Mitt eget allmänna intryck som jag haft svårt att sätta fingret på orsaken till är just att Ryssland på sistone blivit mindre aggressivt. Och är jag i våras diskuterade rysk aggression med FOI-analytikern Jakob Hedenskog i ett poddavsnitt menade också han att revanschismen avtog just 2018.

Detta borde väcka viss lättnad hos en del.

Men en annan tendens verkar kanske i motsatt riktning.

En andra fråga i Levadaundersökningen gäller nämligen vilket politiskt system ryssarna föredrar. Bara 16 procent föredrar ”demokrati enligt förebild från västländerna”. Inte många fler, 18 procent, föredrar dock ”det nuvarande systemet”. Det populäraste svarsalternativet som anges av hela 49 procent är i stället ”det sovjetiska som vi hade innan 90-talet”. Och detta är fler än någonsin sedan frågan började ställas i början av 00-talet.

En tredje fråga rör det ekonomiska systemet. Ska det bygga på ”statlig planering och omfördelning” eller på ”privat egendom och marknadsförhållanden”? Det förra, svarar hela 62 procent, medan bara 24 procent föredrar det senare. Frågan har ställts under hela den postsovjetiska epoken och svarsresultatet är det mest sovjetiska hittills.

Opinionsvinden blåser alltså tydligt i Kommunistpartiets riktning. Även om detta är otillräckligt för att det på allvar ska kunna – eller kanske ens vilja – ta upp kampen mot maktpartiet Enade Ryssland så stärker det partiets självförtroende. Just nu protesterar man skarpt mot vad man uppfattar som valfusk i flera enmansvalkretsar där man nätt och jämnt har förlorat mot Enade Rysslands kandidater.