Navalnyjs kampanjledare arresterad

Myndigheterna fortsätter att hålla trycket uppe mot Putins främsta utmanare, antikorruptionskämpen Aleksej Navalnyj, inför presidentvalet om några månader. I förra veckan skulle alla finansiell dokumentation inom kampanjen lämnas in för en extra granskning hos justitieministeriet. Och på fredagen dömdes kampanjledaren Leonid Volkov till 30 dagars arrest av en domstol i Nizjnij Novgorod.

Det handlar om samma demonstration som både Volkov och Navalnyj straffades för att ha kallat till i början av oktober. Båda dömdes då till 20 dagars arrest, i vad som dittills framstod som det mest kännbara enskilda myndighetsangreppet mot Navalnyjs kampanj. Men till skillnad från Navalnyj släpptes Volkov efter några dagar och målet sköts på framtiden.

Ja, det har tydligen skjutits upp hela sju gånger.

I fredags var det dock dags och rättegången togs om. Denna gång dömdes Volkov till 30 dagars arrest och blir alltså borta nästan till årsskiftet, med förmodat avdrag för de fyra dagar som han redan har hunnit avtjäna.

Navalnyj kommenterar på kampanjens hemsida att det är mycket arbete som måste uträttas just i december: en formell intiativgrupp för hans presidentkandidatur måste samlas och genomgå en komplicerad mötesprocedur, och insamlandet av de nödvändiga trehundratusen namnteckningarna till stöd för kandidaturen måste förberedas.

Säkert, menar han, har myndigheterna avsiktligt valt att lägga beslag på kampanjledaren under just den period då han behövs som mest. Navalnyj lovar att man ska klara arbetet ändå.

Det är också slående hur halvhjärtade myndigheternas påtryckningar tycks vara. Massmötena i olika städer fortsätter nämligen att genomföras. Under helgen träffade Navalnyj sina anhängare i Saratov, Pskov och Samara. Det är tydligt att de lokala myndigheterna forfarande saknar centrala direktiv för hur de ska hantera honom.

I Saratov har man ovanligt liberala lokala ordningsföreskrifter, som innebär att vem som helst får ordna demonstrationer i en lokal park. När Navalnyj och tusentalet anhängare samlades visade sig scenen och mikrofonen dock vara upptagen av en föreställning med patriotiska sånger, ledd av en uniformsklädd polismajor, och med ett halvdussin kamouflageklädda patrioter i publiken. Polismajoren vägrade ge ifrån sig mikrofonen. Navalnyjmötet drog sig helt enkelt ett par hundra meter bort där han klättrade upp på en lekställning och genomförde appellmötet som avsett.

Från Pskov rapporterades inga liknande hinder. I Samara, däremot, hade de lokala myndigheterna vägrat ge demonstrationstillstånd – men det beslutet hade upphävts i domstol. När mötet väl skulle genomföras hade dock en magdansfestival just ägt rum, och arrangörerna hade ”glömt” att stänga av den dånande orientaliska musiken. Navalnyj och hans folk stängde själva av högtalarna men då var myndigheterna framme och satte på dem igen.

Sådana taffliga tilltag tjänar kanske till att demonstrera de lokala makthavarnas lojalitet gentemot Putin, men de förtar knappast kampviljan hos Navalnyj och hans anhängare. Även om han inte tillåts ställa upp i presidentvalet måste den energi han nu alstrar kring sig ta vägen någonstans.