Nemtsovs mördare blev bondoffer

Som väntat dömdes denna sommar de som verkställde mordet på oppositionsledaren Boris Nemtsov. De fem männen var poliser och gangsters i den tjetjenska Kadyrovregimens sold, en tyvärr inte alltför ovanlig kombination. De greps nästan direkt efter mordet för två och ett halvt år sedan. Detaljer ur utredningen har därefter läckt från de federala polis- och säkerhetsmyndigheter som har anledning att vara missnöjda med Kadyrovs självsvåldiga sätt att styra sin republik.

Samtliga fem förnekar sin skuld, och att döma av deras egna slutord inför domen var de inte alldeles nöjda med att tvingas agera bondoffer, även om avhöll sig från att peka ut sina verkliga uppdragsgivare. Medan den officiella utredningen som organisatör pekar ut den militäre befälhavaren Ruslan Geremejevs chaufför – som håller sig undan rättvisan – så menar Nemtsovs anhöriga att det snarare var Geremejev själv som organiserade mordet. Andra förmodade medkonspiratörer är Adam Delimchanov, känd som Kadyrovs handgångna man i sådana här fall, samt förstås Kadyrov själv.

Straffen finns det inte mycket att säga om. Zaur Dadajev, som anses ha hållit i pistolen som dödade Nemtsov, dömdes till tjugo års fängelse. De övriga som hjälpt till med mordet och med den skuggning av Nemtsov som bedrevs under flera månader inför dådet, fick mellan elva och nitton års fängelse. För en av dem, Chamsat Bachajev, kan domen dock ifrågasättas. Nemtsovs anhöriga och deras juridiska ombud Vadim Prochorov anser inte att hans delaktighet i brottet är bevisad.

Prochorov sa i sin slutplädering att det var ett ”fiasko” att Putins alla säkerhetstjänster inte kunnat fastställa vem som beställde mordet på Nemtsov, men menade att misslyckandet var uppenbart avsiktligt. Det kan man nog utgå ifrån att han har rätt om. Att utifrån detta dra slutsatsen att Putin eller någon av hans närmaste i Kreml hade förhandskännedom om mordet, eller rentav initierade det, låter sig inte göras. Men det kan tyvärr inte heller uteslutas.