Nytt lagförslag utestänger navalnister

I kölvattnet av Navalnyjprotesterna i januari och april stryper nu den ryska regimen ytterligare utrymmet för landets utomparlamentariska opposition. Navalnyjs antikorruptionsfond och hans staber ute i landet håller på att förbjudas som extremistiska, och nu har ett förslag lagts fram i statsduman om att porta alla hans anhängare från höstens parlamentsval.

I praktiken ska det gå till så att den som arbetat vid en extremist- eller terroristorganisation under året innan den förbjuds av domstol, själv inte ska få ställa upp i val under tre år framåt. För de med ledande befattning gäller tre år bakåt och fem år framåt. Detta enligt förslaget.

Inte nog med detta. Enligt samma förslag ska alla som på något sätt bidragit till en extremistorganisation också förbjudas att ställa upp i val, däribland de – enligt Navalnyjs medarbetare tvåhundratusen! – människor som skänkt pengar genom crowdfunding. Tidsramarna är desamma som för anställda, ett år bakåt och tre år framåt.

Om eller snarare när lagförslaget antas garanterar det alltså att Rysslands utomparlamentariska opposition – åtminstone den liberalpopulistiska, om man får kalla den så – förblir just utomparlamentarisk. Det väntade förbudet av den som extremistisk gör därutöver att den i stort sett försvinner, åtminstone i sin nuvarande form. Huruvida alla de företrädesvis yngre människor som engagerat sig för Navalnyj det senaste årtiondet hittar andra vägar att fortsätta, eller om de ger upp, återstår att se.

Navalnyjrörelsens enda möjlighet är, såvitt jag kan se, att under illegala former försöka upprepa satsningen på ”smart röstning” som på sistone gjort visst avtryck i lokalval. Alltså att uppmana folk att rösta på någon annan av de godkända kandidater än den makthavarna tänkt sig ska få platsen i parlamentet. Inte rösta på maktpartiet Enade Ryssland, alltså. Kanske är det något som går att förverkliga från exilen, där de flesta av Navalnyjs ledande medarbetare nu befinner sig, genom sociala medier och Telegramkanaler.