Ojämn spelplan inför parlamentsval

Belarus riggade parlamentsval 17 november närmar sig. Namninsamlingar för regimlojala såväl som oppositionella kandidater pågår genom både dörrknackning och vid informationsbord på gatorna.

Som iöst.nu rapporterade i förra veckan håller de lokala valnämnderna koll på att insamlingarna inte förvandlas till alltför öppen agitation för kandidatens ståndpunkter. Sådan måste anstå till den formella valkampanjen veckorna innan valet. Flera oppositionella har dock, likt Förenade medborgarpartiets ordförande Mikalaj  Kazlou. hunnit erhålla formella varningar för detta.

Socialdemokraten Valjantsin Trotskij i Minsk varnas till exempel för att vid sitt informationsbord ha haft ett plakat med texten ”Lukasjenka bör avgå” samt, under rubriken ”Min position”, en uppräkning av sina politiska ställningstaganden. Det är rabatter och värnpliktsundantag för studenter, avskaffande av det så kallade parasitdekretet, och att utbildning och sjukvård ska vara gratis.

Budskapen uppmärksammades av polisen som anmälde dem till valnämnden. Nämndens varning har utan framgång överklagats av Trotskij. Han är också anmäld för att inte bara ha överträtt vallagstiftningen, utan även demonstrationslagstiftningen – vilket kan ge honom ett bötes- eller arreststraff.

”Lukasjenka bör avgå”-budskap har resulterat i varningar även för socialdemokraten Aljaksandr Abramovitj i Barysau och för Förenade medborgarpartiets Uladzimer Njapomnjasjtjych i Homel.

Människorättsorganisationerna Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén konstaterar dock i sin senaste rapport om valkampanjen att motsvarande agitation från regimlojala kandidater inte beivras på samma sätt. Den mest profilerade regimlojala kandidaten, Henadz Davydzka – ledare för organisationen Belaja Rus som i dag dominerar parlamentet – har på sina affischer förutom biografiska data även slagordet ”Om du kan måste du”. En annan av organisationens kandidater, Tengiz Dumbadze, uppvisar budskapet ”Den här vägen ska jag gå med er”.

I Navapolatsk har Dzianis Karas klistrat upp kandidataffischer på stan, med oklar finansiering – något som också strider mot valbestämmelserna, konstaterar människorättsförsvararna.

De tar även upp missbruk av vad som brukar kallas den administrativa resursen, så som insamling av namnteckningar på arbetsplatser (liksom tidigare även rekrytering av medlemmar i kandidaternas initiativgrupper där), allt förstås under överinseende av cheferna. I Svetlahorsk ska avdelningscheferna på storföretaget Chimvalakno har ålagts att samla in 50 stödunderskrifter vardera för sjukhusets chefsläkare. Anställda vid stadens olika företag ombes infinna sig med id-handlingar och skriva under för honom.

Vid skolorna i staden Retjytsa ombes lärarna också att plocka fram id-handlingarna och skriva på för en regimlojal kandidat. Liknande rapporter har människorättsförsvararna även fått från både Minsk och Mahiljou. Tyvärr rapporteras missbruket i regel anonymt eftersom få vågar stå bakom sådana här uppgifter med sitt namn. Det gör det svårare att bekräfta det.