Pavlenskij tände eld på Lubjankas portar

Nyheten om konstnären Pjotr Pavlenskijs aktion mot säkerhetstjänsten FSB:s högkvarter i natt sprids nu. Som Dagens Nyheter konstaterar hällde han alltså bensin eller någon annan brandfarlig vätska på huvudentréns gamla trädörr och tände på – varpå en polis genast kom rusande och grep honom. Allt hann dock dokumenteras av bland annat två utsända journalister, som också tillfälligt greps men senare släpptes. En video lades även upp på Pavlenskijs sida på Vimeo.com.

Så här motiveras aktionen där, i en av allt att döma i förväg författad text:

”Lubjankas brinnande dörr är en handske som samhället kastar i ansiktet på terroristhotet. Federala säkerhetstjänsten verkar genom ständig terror och upprätthåller makt över 146 miljoner människor. Rädslan förvandlar fria människor till en klibbig massa av främmande kroppar. Ett hot om oundvikligt våld hänger över var och en som befinner sig inom räckhåll för deras apparater för övervakning och avlyssning av samtal och gränsernas passkontroll. Militärdomstolar eliminerar varje manifestation av fri vilja. Men terrorismen kan bara existera genom den djuriska skräckens instinkt. Den ovillkorliga reflexen att försvara sig tvingar människan att gå emot denna instinkt. Detta är reflexen att kämpa för sitt liv. Och livet är värt att börja kämpa för.”

Den berömde satirikern Viktor Sjenderovitj konstaterar på sin blogg hos radiokanalen Echo Moskvy, under rubriken ”Ära vare Pjotr Pavlenskij”, att många nu avfärdar konstnären som sinnessjuk:

”I många kommentarer till Pavlenskijs aktion på nätet dominerar uppfattningen att han behöver vård. De som skriver så är psykiskt stabila ryssar, som utan problem genomlevde bombningarna av Grozny, Nord-OST, Beslan och liknande masslakt på sina landsmän, liksom deras fäder och farfäder utan problem genomlevde masslakten i Gulag, Katyn, Budapest, Berlin, Prag, Afghanistan …

Så många psykiskt friska människor runtom.”

Ja, vad man än tycker om aktionens utformning så får man hoppas på en mild påföljd för Pavlenskijs del. Att han är psykiskt frisk konstaterades 2012 efter att han gripits med hopsydd mun i en solidaritetsaktion för Pussy Riot. Mest känd är kan kanske för att han 2013 spikade fast sin pung i Röda torgets stenläggning. Just nu pågår en rättegång mot honom i Sankt Petersburg för att han i februari 2014 tillsammans med andra tände eld på bildäck, i en imitation av Majdanhändelserna i Ukraina, intill den plats där tsar Aleksandr II mördades år 1881.

Att tända eld på FSB:s högkvarter, Lubjanka, där även organisationens sovjetiska föregångare huserade och där massor av människor sköts på Stalintiden, är Pavlenskijs mest symbolladdade och vågade aktion hittills. Det känns tyvärr inte osannolikt att myndigheterna denna gång väljer bort mindre allvarliga brottsrubriceringar (skadegörelse) till förmån för någon (terroristbrott) som kan förpassa Pavlenskij ut ur offentligheten för en längre tid.