Rättegång mot Natalja Sjarina inledd

full-300x209
Natalja Sjarina, biblioteksföreståndare i Moskva, står inför rätta för ”spridande av etniskt hat”.

Natalja Sjarina, bibliotekarien som för ett år sedan greps och sedan sattes i husarrest, står nu inför domstol. Rättegången inleddes formellt med en första dag 2 november och fortsätter 23 november. Fallet är ett flagrant exempel på det missbruk av lagar mot extremism som på senare år brett ut sig i det ryska rättssystemet.

Som tidigare rapporterats på Fokus Ryssland består Sjarinas påstådda brott i att hon, som direktör för ett ryskt statligt bibliotek för ukrainsk litteratur, införskaffat och på bokhyllorna placerat verk av den ukrainske nationalisten Dmitro Kortjinskij som är förbjudna i Ryssland. Dessutom har senare under utredningen tillkommit anklagelser om ekonomiska oegentligheter. Sannolikt är dessa ett sätt för åklagare och utredare att försöka säkra en fällande dom om extremismanklagelserna i slutändan inte går att ro i hamn. Enligt Sergej Davidis vid Memorial, som betraktar Sjarina som samvetsfånge, är det ryska rättsväsendet nämligen synnerligen ovilligt att låta en anklagad person gå fri. Detta för att slippa frågor om felaktig tjänsteutövning.

Om denna och en del andra aspekter av fallet publicerar nu Moscow Times en läsvärd artikel. Bland annat berättar SOVA-centrets Aleksandr Verchovskij att biblioteken sedan länge sitter i en rävsax när det gäller extremistisk litteratur. Enligt statliga regler får de nämligen inte göra sig av med böcker om dessa inte är utslitna, även om dessa skulle införas på listan över förbjudna verk. Somliga löser dilemmat genom att felaktigt klassa böckerna som utslitna och kassera dem. Andra genom att flytta dem från hyllorna till magasinet och bara låna ut dem till besökare som själva frågar efter dem, och då låta dessa skriva under ett intyg om att de är medvetna om att det är en förbjuden bok de lånar.

Enligt SOVA:s Aleksandr Verchovsky har åklagarna hittills nöjt sig med den lösningen, men nu oroas många över att hårdare tag är att vänta.

Ändå kanske man vågar hoppas på att häxjakten på extremister nu nått sin kulmen. Högsta domstolens nyligen utfärdade instruktion till landets domstolar om att väga in (förmildrande) omständigheter i just extremismmål, skickar åtminstone en sådan signal. Till att börja med får vi dock avvakta domen i fallet Sjarina.