Ryssland retirerar om mötesfrihet?

Den som följt vår nyhetsrapportering de senaste månaderna har knappast undgått namnet Ildar Dadin, den politiske fången som väckte internationell uppmärksamhet med sin berättelse om hot och misshandel i ett fängelse i Karelen. Dadin är numerad omplacerad till ett annat fängelse i det avlägsna Altaj. Hans uppgifter om tortyr har avfärdats av en officiell utredning (även om Europadomstolens granskning knappast är över.

Än viktigare är dock att Dadin nu faktiskt har en chans att radera det lagrum enligt vilken han är dömd, den från början hårt kritiserade paragraf 212.1. Alltså den paragraf som gör att upprepade förseelser mot demonstrationsreglerna kan klassas som ett brott, och som medfört att Dadins fredliga protester renderat honom ett fängelsestraff på två och ett halvt år. Dadin har nämligen anmält domen och paragrafen till konstitutionsdomstolen, belägen i Sankt Petersburg, och i förrgår inledde denna sin förhandling i ärendet.

Myndigheterna uppvisade föga förvånande viss nervositet i samband med detta. Några aktivister som kommit för att stödja Dadin, däribland hans fru, greps för att olovligen ha  korsat gatan när de skulle bistå en annan aktivist som polisen fattat intresse för. Själva rättegångssalen visade sig också vara ”fullsatt” när Amnestyobservatörer dök upp för att följa denna, detta trots att de var föranmälda. I stället hade myndigheterna på sovjetiskt manér kallat in en grupp konfunderade studenter för att så gott det gick fylla upp platserna.

Desto mer förvånande, i positiv bemärkelse, är att Dadin får understöd från de officiella instanser som konstitutionsdomstolen ombett att yttra sig om paragraf 212.1. Det handlar om två utlåtanden: ett från akademiskt håll och ett från självaste riksåklagarämbetet. Ingen av dessa parter anser att paragraf 212.1:s existens är berättigad.

Yttrandena upprepar mycket av den kritik människorättsorganisationen Memorial framförde för två år sedan, och som vi då redogjorde för här på bloggen. Processen i konstitutionsdomstolen kommer förstås att ta ytterligare tid, oklart hur mycket, och möjligen kommer även Dadin själv att beredas möjlighet att framföra sin sak inför rätten. Men förhandstipset måste i dagsläget vara att 212.1 kommer att skrotas och att Dadin därmed blir både den förste och den siste att dömas enligt paragrafen.