Rysslands bästa affärstidning nästa offer för Kremls kontrollbehov

I förra veckan undertecknade Putin den nya lag som säger att utlänningar inte får äga mer än 20 procent av ryska massmediaföretag. Om detta publicerade Bloomberg en intressant men nedslående artikel. För även om lagen drabbar diverse magasin av typen Cosmopolitan – som man kanske kan både ha och mista – så menar vissa att den egentligen tillkommit för få tyst på en enda publikation: affärstidningen Vedomosti. Med en upplaga på 75000 är detta i ryska sammanhang ingen stor tidning men väl en viktig sådan. Känd för kvalitet och kritisk hållning har den trogna läsare inom den ryska eliten, och då avses inte i första hand en intellektuell elit utan snarare människor med positioner inom näringsliv och förvaltning.

Vedomosti har alltså, som en kommentator uttrycker det, ”precis den läsarkrets man behöver för att influera ett land”. Att ägarskapet varit en avgörande förutsättning för detta är inte att undra på: Vedomisti ägs till två tredjedelar av amerikanska Wall Street Journal och brittiska Financial Times. Just detta är också problemet. Vad som i första hand kan framstå som professionell och balanserad journalistik betraktas av Kreml kanske hellre som angloamerikansk informationskrigföring. Det synsättet gav Putin själv uttryck för häromveckan, ironiskt nog i samband med att tv-kanalen Russia Today invigde sina spanskspråkiga sändningar. Det ligger också bakom Kremls pågående försök att kontrollera internet.

Vad som nu händer med Vedomosti är oklart. En prognos är att tidningen så småningom hamnar inom statliga Gazproms mediakoncern, vilket ju var vad som hände med Kremlkritiska tv-kanalen NTV för 14 år sedan efter att ägaren och oligarken Gusinskij hade flytt landet.

1990-talets ryska massmedier var förstås långt ifrån det demokratiska fundament ett utvecklat samhälle behöver. De tjänade sina ägares intressen och publicerade vinklade eller lögnaktiga artiklar mot betalning, men sammantaget gav de ändå utrymme för en pluralism där även kritik mot makthavarna i Kreml rymdes. Det utrymmet krympte snabbt efter att Putin kom till makten vid millenieskiftet. Nu fortsätter det att krympa.

PS. Intressant nog är en annan minoritetsägare i Vedomosti den finska koncernen Sanoma, som förutom en del magasin även äger den engelskspråkiga dagstidningen Moscow Times – en viktig informationskanal för utländska läsare. Vad som ska ske med Sanomas publikationer i Ryssland är också oklart.