Regimen red ut lokalvalsstormen

Efter sommarens ovanligt stora protester mot diskvalificeringen av oppositionskandidater i lokalvalet i Moskva, framförallt dem som representerar Aleksej Navalnyj, passerade så själva valdagen i går söndag. Navalnyjs strategi, kallad ”smart röstning”, gick som bekant ut på att få så många som möjligt att rösta på någon annan kandidat än maktpartiet Enade Rysslands. Alltså företrädesvis någon ur den så kallade systemoppositionen som mest existerar för syns skull och inte gör sig några illusioner om verkligt demokratiskt inflytande.

Till hjälp hade man det rekordlåga allmänna förtroendet för Enade Ryssland – vars kandidater inte ens vågade skylta med sin partitillhörighet – samt det förväntat låga valdeltagandet på knappt 22 procent. Lyckades man bara påverkar några få procent av väljarna skulle det ju få stor proportionell betydelse.

Moskvas fullmäktige har 45 platser. Som Sveriges Radio rapporterade i förmiddags går 13 platser till kommunistpartiet, KPRF, tre platser till Rättvisa Ryssland, samt fyra platser till liberala Jabloko. Bara det senare är att betrakta som ett verkligt oppositionsparti. Det är över tio år sedan någon av dess representanter satt i Moskvas stadsfullmäktige. Mest känd av dess segrare i går är Sergej Mitrochin som tilläts ställa upp i just den valkrets där Ljubov Sobol, Navalnyjs mest profilerade kandidat, hade nekats att delta.

Bland valets förlorare i Moskva märks ledaren för Enade Ryssland i staden, Andrej Metelskij, som besegrades av en kommunist. Metelskij har varit måltavla för Navalnyjs senaste korruptionsavslöjanden, med lyxfastigheter i Moskva och hotell i Österrike som han skrivit på sin mor och en motorsalong som formellt drivs av hans assistent. Under valdagskvällen exponerades också misslyckade försök att fuska till honom segern.

Med tanke på att maktpartiet fortfarande har en klar majoritet, med 25 av 45 platser, är det dock svårt att tillskriva Navalnyj och hans strategi någon tydlig seger. Så länge maktpartiet håller ihop får det ju ändå sin vilja igenom. Och sannolikt kommer alla ledamöter utom Jablokos att utgå ifrån detta och inte försöka sätta båten i skakning.

Lokal- och regionalval ägde som bekant rum på många platser. Och nyss nämnda Jabloko har haft viss framgång även på andra håll än i Moskva. Sedan tidigare hade man två borgmästarposter i olika kommuner i Pskovlänet, och nu lyckades man erövra tre till. På ett ställe tvekade den lokala valmyndigheten att erkänna partiets seger men pressades att göra det under opinionstrycket. I Pskovs länsfullmäktige får den stridbare Lev Sjlossberg också sällskap av ytterligare en partikollega.

Direkt valfusk tycks inte ha förekommit i någon större omfattning i Moskva men rapporteras från Rysslands andra stad Sankt Petersburg. Centrala Valkommissionens ordförande, presidentens tidigare ombud för mänskliga rättigheter, Tatiana Pamfilova menade att valdagen varit lugnt förutom i just Sankt Petersburg där det hade hänt att man kört ut valobservatörer ur vallokalerna. Till en vallokal skickade Enade Ryssland dessutom ut egna ”idrottsmän” (läs: halvgangsters) som valobservatörer så att dessa kunde tränga undan de riktiga observatörerna.

Sommarens protester följdes av omkring två och ett halvt tusen gripanden och en handfull fängelsedomar, förutom den skandalösa domen mot Konstantin Kotov som vi rapporterade om innan helgen. Fyra personer har fällts för varierande grad av våld mot polisen när denna ingrep våldsamt mot demonstranterna. Sannolikt hade åtminstone en del av dem fällts även i en demokratisk rättsstat. Ytterligare en dömdes för en olycksalig tweet där man manade till publicering av kravallpolisers namn så att det skulle få konsekvenser för deras barn. Fler domar är att vänta.

På det hela taget får man konstatera att den ryska regimen klarade sig igenom 2019 års lokalval ganska oskadd, och att valen inte förde landet närmare demokrati. Trots Navalnyjs och många andras ansträngningar.