Schaman med ovälkommen stjärnstatus

Schamanen Aleksandr Gabysjev – demonutdrivaren från Jakutien – som är på väg till Moskva för att jaga bort Putin, fortsätter sin vandring. Nu har han dragit sin kärra med jurtatältet, kaminen och förnödenheterna i ett halvår. Som bekant räknar han med att det ska ta två år att komma fram om han går två mil om dagen.

I början gick han ensam. Numera omges han av en skara följeslagare – kanske ett tjugotal personer – som ansluter sig under en del av vägen eller i några fall hävdar sig vara beredda att följa Gabysjev till slutdestinationen.

Beata Bubenets från Jakutien har gjort en 24 minuter lång dokumentär om följet för Radio Svoboda. I den stretar Gabysjev på omgiven av människor som debatterar politik, läser dikter för honom och lättar upp vandringen med enerverande popmusik. Ständigt dyker folk upp, ibland hela familjer, för att under vilorasterna få växla några ord med Gabysjev och fotograferas med honom. Ibland vill de att han ska hålla deras barn medan de fotograferar honom.

Vid ett tillfälle säger Gabysjev till en annan jakut på deras språk att han tidigare reste sig vid fotograferingarna men att någon påpekade att han lika gärna kunde förbli sittande. Annars skulle det ju inte bli mycket till vila under rasterna.

– Det hela är ju faktiskt ganska tröttande, medger han.

Vid ett annat tillfälle förklarar en av hans följeslagare för besökare att det just är för att få träffa människor längs vägen, och väcka dem, som man rör sig långsamt till fots i stället för att bara sätta sig i en bil och köra till Moskva. På så vis ska det lilla vandringståget växa till ostoppbara proportioner, tänker de sig.

Gabysjev instämmer i tankegången vid ett annat tillfälle.

– Ensam på fältet är man ingen krigare, säger han. Det behövs många krigare.

Den Putintrogna paraplyorganisationen för schamaner, Tengeri, upprörs över att inte myndigheterna stoppar upprorsmakarna. Dess ordförande beskriver i en intervju Gabysjev som ”en mycket sjuk person”. I beställningsartiklar vars sanningshalt jag inte kan bedöma beskrivs hans följeslagare också som lycksökare och kriminella.

Personligen tror jag inte att Gabysjev var ute efter den här uppmärksamheten från början, men att han tolererar den av ren välvilja. Som jag nämnde första gången jag skrev om honom tror jag mig ha förstått att schamanism bygger på fokuserad ansträngning. Det var så jag förstod hans idé att företa en tvåårig vandring med tänkt magiskt resultat. Jag lutar åt att folk borde lämna honom i fred.