Smart röstande ny taktik i lokalval

Moskva genomlever en dramatisk sommar inför fullmäktigevalen om några veckor, 8 september. Oppositionsledaren Aleksej Navalnyj drabbades i arresten av en svårförklarad ”allergisk reaktion” som misstänks vara en avsiklig förgiftning. Hans mest profilerade kandidat Ljubov Sobol genomförde under sommaren en månadslång hungerstrejk. Och hans organisation utreds för penningtvätt med hänvisning till att man inför förra årets presidentval tog emot donationer i kryptovalutan Bitcoin.

Även en annan ledande oppositionell, Ilja Jasjin, har nu tillbringat över en månad bakom galler genom att upprepade gånger dömas till nya korta arreststraff.

Bakgrunden är de stora demonstrationer som ägt rum den senaste månaden. Tiotusentals personer har protesterat. Åtminstone två och ett halvt tusen av demonstranterna har själva gripits, några utreds för framkallande av upplopp och riskerar kännbara fängelsestraff.

Men den utlösande faktorn var förstås diskvalificeringen av alla oppositionella kandidater i valet.

Navalnyjs strategi – proklamerad redan i januari – har från början utgått ifrån att det skulle bli just så. Under rubriken umnoje golosovanije, ”smart röstande”, kampanjar man nu för att så många som möjligt ska rösta på andra än maktpartiet Enade Rysslands kandidater. Exakt vilka är ännu inte klart, men det lovar man att offentliggöra via en kampanjwebbsida senast en vecka innan valet.

Det handlar då om den så kallade systemoppositionen. Alltså kandidater från nominellt oppositionella men i praktiken regimtrogna partier som kommunisterna, Zjirinovskijs ”liberaldemokrater” och partiet ”Rättvist Ryssland”. Tanken är att man genom att bryta Enade Rysslands majoritetsställning kan väcka dessa partiers pontential till verklig opposition. I förlängningen ska det förhoppningsvis bädda för politisk konkurrens där även riktiga oppositionella tillåts delta i val.

Det ”smarta röstandets” kandidater kommer att utses mot bakgrund av tidigare valresultat och ställning i opinionsmätningar. Man kommer alltså att utse de med störst chans – oavsett hur illa man kan tycka om dem i övrigt.

Ingen hänsyn tas heller till kandidaternas egna önskemål om att få vara med på Navalnyjs lista eller inte. Upplägget är detsamma på andra platser där lokal- och regionalval hålls 8 september, totalt 27 stycken. Och enligt Navalnyjs medarbetare Leonid Volkov har fler av hans lokala samordnare redan kontaktats av politiker som vill köpa sig en plats på det ”smarta röstandets” lista. Men det har de förstås ingenting för, bedyrar han.

Kan det ”smarta röstandet” göra skillnad?

Ja, förmodligen. Volkov resonerar som så att om valdeltagandet i exempelvis Moskva blir omkring tjugo procent – så låga siffror är normala i fullmäktigeval – räcker det med att mobilisera tre procent av väljarna för att ändra resultatet med femton procent. Enligt Volkov räcker detta i sin tur för att snuva de flesta av Enade Rysslands kandidater på segern.