Suveränitetsfrågan desarmerad?

De tolererade protesterna mot Rysslands förmodade planer på att införliva Belarus växlas ned, efter att protestledaren satts i arresten och diktatorn Lukasjenka återigen verkar ha lyckats skjuta införlivandet på framtiden. Men samtidigt går Belarus mot utökat ekonomiskt beroende av Ryssland.

Som iöst.nu rapporterade häromveckan genomförde ett antal oppositionella partier och organisationer formellt icke-tillståndsgivna demonstrationer för bibehållen suveränitet 7 och 8 december. Polisen följde demonstranterna men avbröt dem inte. Först någon vecka senare greps protestledaren, kristdemokraten Pavel Sevjarynets, och dömdes till 15 dagars arrest. Straffet sköts dock på framtiden, av allt att döma så att han kunde leda ytterligare protestmöten 20 och 21 december.

Deltagandet i protesterna har varit ganska måttligt, enligt uppgift ettusen respektive sexhundra personer i den första omgången, och femtonhundra respektive tvåhundra i den andra.

Protesterna har också åtföljts av utspel på högsta nivå. Bland annat har det framkommit att förutom 30 olika ”vägkartor” gällande ekonomisk integration, finns även en ”31:a vägkarta” med olika överstatliga inslag. Vilka dessa är har inte helt klarlagts men förutom gemensam valuta tycks vägkartan även innehålla gemensamma politiska institutioner.

Den 31:a vägkartan har dock skjutits på framtiden.

I stället förmodas Lukasjenka snart underteckna de övriga, mindre skadliga, vägkartorna i en någorlunda nära framtid. Dessa ska sedan genomföras inom de närmsta fyra-fem åren. Den politiska journalisten Aljaksandr Klaskouski menar att Kreml väntar med att tvinga igenom den 31:a vägkartan tills något lämpligt tillfälle då Belarus sitter i en svårare ekonomisk knipa. Och under tiden kommer den ekonomiska integrationen att göra Belarus än mer beroende av Ryssland.

Men av allt att döma har alltså Lukasjenka ridit ut stormen för denna gång. Och sannolikt därför greps Pavel Sevjarynets återigen i går, dömdes till motsvarande femtusenåttahundra kronor i böter, och förpassades till arresten för att avtjäna de tidigare utdömda 15 dagarna. Ytterligare protester som är utlysta till 29 december har sedan fått ett nytt, och blygsammare, format. I stället för att demonstrera ska deltagarna stå och samla namnunderskrifter.