Svårt hantera även små protester

Den ryska protestviljan tycks vara rekordlåg, enligt Levadacentrets senaste undersökning. Samtidigt återger RBK en rapport från något som heter Mintjenko Consulting, och som varnar för just protester.

Ett särskilt öga bör myndigheterna hålla på miljöfrågorna, säger företaget. Just dessa är lätta för politiska krafter inom och utom Ryssland att manipulera. Ja, som ni hör, Mintjenko Consulting tycks följa den officiella linjen att Ryssland är måltavla för västliga ränksmidare.

Det gör dock inte deras synpunkter helt irrelevanta.

Bland annat lyfter de fram att lokala makthavare ju numera utses ovanifrån och inte är direktvalda, vilket gör att dem ovana vid att hantera opinionen. På så vis kan protester bli större än nödvändigt, menar Mintjenko Consulting. Företagets recept är att träna makthavarna i publika framträdanden.

Ett alternativ kunde ju annars ha varit att återinföra direktvalen.

Ett annat recept från företaget är också att, i stället för att försöka svartmåla dem som protesterar, involvera deras ledare i en process för att lösa de problem som utlöst protesten. Och detta kan man ju inte gärna ha några invändningar emot.

Att just miljöfrågorna betraktas som så explosiva motiveras med att inte minst barns hälsa alltjämt utgör en ”grundläggande universell värdering”. Detta, får man förmoda, i kontrast mot mer abstrakta demokratiska värderingar som regimen ägnat stor möda åt att undergräva.

Det mest framträdande aktuella exemplet på miljöprotester är förstås det som pågår i nio olika städer runt Moskva, som har haft oturen att belastas med huvudstadens avfallshögar. Den soptipp i Volokolamsk som gav ifrån sig gaser som tvingade människor att söka sjukvård ska inte längre användas. I stället ska soporna dumpas på en ny tipp i närheten. På så vis försöker myndigheterna åtminstone delvis gå de protesterande tillmötes.

Förutom miljöproblemen pekar Mintjenko Consulting på teknikutlösta olyckor, som i fallet med den bristande brandsäkerheten i köpcentret i Kemerovo där 64 personer – de flesta av dem barn – nyligen dog, och för arga småsparare som lurats på sina insättningar, som i Krasnodar där många har investerat i projekterade lägenheter som sedan aldrig byggts.

Vad Minjenko Consulting varnar för är att liknande lokala problem kan bli så vanliga att centralmakten (det vill säga Putin) inte förmår gripa in och lösa dem alla. I ett sådant läge kan lokala protester bli ett nationellt problem.

Som sagt, ett politiskt system som fördelar makt och ansvar till olika nivåer och institutioner, det vill säga införandet av demokrati, är det givna svaret på den hotbilden. Men marknaden för sådana rapporter är förstås begränsad.