Sviktande vilja att demonstrera för Navalnyj

Förhandsanmälningarna till en framtida demonstration för den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj har, efter en snabb första tillströmning, avtagit. Efter tre veckor har de ännu inte nått den halva miljon som skulle vara förutsättningen för att utlysa protesten till någon gång senare i vår.

Webbsidan free.navalny.com lanserades 23 mars. Två dagar senare rapporterade iöst.nu att över en kvarts miljon hade anmält sig som villiga att delta i den kommande protesten – som är tänkt att bli rekordstor. Men därefter har anmälningstakten avtagit och i skrivande stund, efter jämnt tre veckor, är antalet uppe i 421 218 personer. Huruvida man kommer att nå den halva miljonen verkar därmed osäkert.

Tanken var att demonstrationen skulle bli så stor att polisen inte vågar ingripa mot den. Möjligen kan den planen fungera i Moskva, där antalet förhandsanmälningar nu är uppe i 110256, eller Sankt Petersburg, där siffran är 51093.

Sedan två veckor hungerstrejkar som bekant Navalnyj i protest mot att han inte får träffa den läkare han vill i fängelset. Han ska under den tiden ha gått ned 15 kilo. Under tiden har det framkommit att fängelseläkarna konstaterat två diskbråck hos honom, som kan förklara ryggsmärtorna.

Myndigheterna har samtidigt kontrat med en egen propagandakampanj där Navalnyjs och hans medarbetares uppgifter framställs som falska eller åtminstone överdrivna. På inspelningar från övervakningsbilder ses han gå tillsynes obehindrat. De många disciplinanmärkningarna framstår också som ett resultat av hans eget arroganta beteende mot fängelsepersonalen.

Som grädde på moset har man låtit Maria Butina, som under sin tid i amerikanskt fängelse betraktades som politisk fånge av Kreml, och journalisten Kirill Vysjinskij som en tid satt fängslad i Ukraina, tillsammans med ett tv-team besöka fängelset där Navalnyj sitter och då framställa det som betydligt drägligare än vad regimkritikerna gör gällande. Brottsstycken ur en konfrontativ ordväxling mellan Butina och Navalnyj har också getts spridning.

Samtidigt som makthavarna därmed i mångas ögon lyckats så tvivel kring Navalnyjs klagomål har han själv, tror jag, lyckats göra detsamma genom att helt enkelt kommunicera för mycket. Senast i dag rapporteras han inte få läsa Koranen, en av de böcker han tagit med sig till fängelset, vilka alla är beslagtagna för att under tre månaders tid kontrollera om någon av dem är extremistisk. När han under två dagar lades in på fängelsets sjukstuga med feber och luftvägsbesvär hävdade han också att tuberkulos brutit ut i fängelset. Lägg därtill protestmötet hans team arrangerade utanför fängelset.

De som redan stödjer honom har nog inget mot strömmen av information men för andra kan det se ut som att han drivs av uppmärksamhetstörst snarare än rättskänsla.

Väldigt många ryssar anser nog att Navalnyj sitter orättfärdigt fängslad, och många betraktar det även som ett faktum att säkerhetstjänsten FSB försökte giftmörda honom i augusti förra året. De flesta är förstås även emot den korruption Navalnyj gjort sig känd för att exponera. Men få stödjer honom förbehållslöst. Och just nu är det oklart huruvida fängelsevistelsen kommer att göra honom mer eller mindre omtyckt.