Vaccin och fusk med dödssiffror

Sätt igång massvaccineringen mot covid-19, beordrade Vladimir Putin i dag den ryska vice premiärministern Tatiana Golikova. Mot slutet av nästa vecka ska så ske. Två miljoner doser lär för närvarande finnas tillgängliga och fler blir de väl efterhand. Vaccinerna, i första hand det som kallas Sputnik-V, uppges också ge över nittio procents skydd mot sjukdomen.

Ryssland ligger alltså någon månad före alla andra.

Samtidigt finns en viss skepsis mot det ryska vaccinet. Det har tydligen inte genomgått lika omfattande tester som exempelvis läkemedelsbolaget Pfizers, som EU tänker satsa på. En allmänna misstro mot Ryssland spelar förstås också in.

Ungern är hittills det enda EU-land som har tänkt importera, och kanske rentav självt producera, Sputnik-V. För det har ådrar man sig EU:s irritation. Detta ovanpå det redan rådande missnöjet över Ungerns auktoritära utveckling de senaste åren. Samt, förstås, över ledaren Viktor Orbans närhet till Putin.

Enligt EU-regler ska vaccin godkännas av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Det verkar inte Ungern bry sig om.

Dessutom har EU redan upphandlat två miljarder vaccindoser i förväg från olika håll. Även om inte alla levereras borde det räcka med råge till unionens 450 miljoner invånare. Förhoppningen är förstås att alla unionens länder ska delta i detta, även Ungern. Från EU-håll framhåller man dessutom att den ungerska satsningen på ett tvivelaktigt vaccin kan bidra till växande vaccinmotstånd.

Ytterst gör väl ändå varje land som det vill, när det kommer till att skydda den egna befolkningens hälsa. Några sanktionsmöjligheter tror jag inte finns.

Omvärldens misstro mot det ryska vaccinet tycks inte heller vara lika stor som ryssarnas egen misstro mot sina myndigheters pandemihantering.

Inte minst gäller det dödssiffrorna som ju ifrågasattes redan i våras. Inte bara av ryska läkare, utan även av New York Times.

Då verkade det handla om huruvida man bör räkna alla som avlider med covid-19 eller bara de avlidna som har sjukdomen som huvudsaklig dödsorsak. Som väl alla vet vid det här laget skördar ju viruset många offer bland de som redan är på väg att dö av andra sjukdomar.

Båda sätten att räkna är förstås legitima.

I somras utfärdades ändå nya ryska riktlinjer som skulle resultera i mer nyanserade sammanställningar över de olika kategorierna avlidna. Alldeles enkelt att hänga med har det inte blivit av detta. Men nu har Mediazona och Meduza granskat den uppsjö av olika databaser som finns, bland annat efter att den förra nyhetssajten har getts tillgång till en sekretessbelagd sådan. Man har också jämfört med statistik över den totala dödligheten.

Kontentan tycks vara att det faktiskt fuskas ganska friskt.

Överdödligheten, alltså hur många fler som dött under pandemin jämfört med förra året, är flera gånger högre än all statistik över covidavlidna. Analyser från en del regioner visar också att överdödligheten beror just på covid-19, inte på andra saker. Vidare tycks fusket vara koncentrerat till en del regioner där skillnaden kan vara så stor som tjugo till hundratjugo (!) gånger. Andra, som exempelvis huvudstaden Moskva, verkar sköta rapporteringen mer samvetsgrant.

Bland de misstänkta fuskarna finns Basjkirien, Tatarstan och Tjuvasjien, samt Lipetsk-, Brjansk-, Tjeljabinsk-, Rjazan-, Jaroslavl- och Leningradlänen.

Hur och varför det fuskas är inte helt klart. Meduza spekulerar i att vissa regioner kan ha uppfattat signaler från Moskva om att det är så man vill ha det. En alternativ förklaring – som kanske även spelar in i den förmodade signalen från Moskva – kan vara att man vill undvika så höga siffror att man tvingas in i en ny destruktiv lockdown, likt de som rådde i våras. Motivet behöver alltså inte vara illasinnat.

För den allmänna tilltron till myndigheterna, och för efterlevnaden av deras riktlinjer, är fusket dock knappast till nytta.