Varför inte börja i andra änden, Bastrykin?

Ordföranden i den ryska Utredningskommittén, Aleksandr Bastrykin, vill göra den ryska konstitutionen ”smidigare” – och skydda landet mot ”rättsligt sabotage” – genom att stryka åtagandet att alltid följa internationell rätt. I ett föredrag som publicerats på Utredningskommitténs webbsajt, och som rönt stor uppmärksamhet, menar han att detta skulle ”stärka Ryska Federationens oberoende i den juridiska sfären och återbörda det till fosterlandets bästa rättstraditioner”. Vad han i klartext menar är förstås att man skulle slippa bry sig om den strida ström av ryska ärenden som i dag tas upp av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Och nog vore detta i linje med vissa rättsliga traditioner.

Hur bra de är kan man dock ha olika uppfattningar om.

Aleksandr Bastrykin utbildades (liksom president Putin) till jurist i Leningrad på 1970-talet. Vilka rättsliga traditioner är det nu han längtar tillbaka till?
Aleksandr Bastrykin utbildades (liksom president Putin) till jurist i Leningrad på 1970-talet. Vilka rättsliga traditioner är det nu han längtar tillbaka till?

Åtagandet Bastrykin vill befria Ryssland ifrån finns i dess konstitutions 15 paragrafs fjärde punkt:

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

På svenska blir det ungefär:

Allmänt erkända principer och normer i internationell rätt och i av Ryska Federationen ingångna internationella avtal utgör en integrerad del av dess rättssystem. Om av Ryska Federationen ingånget internationellt avtal fastställt andra regler än lagen så tillämpas det internationella avtalets regler.

Bastrykin hävdar att andra länder inte är uppbundna av internationell rätt på samma vis. Oavsett om det ligger något i detta eller inte, så är Europakonventionen väl så tvingande för Europas övriga länder som för Ryssland. Det senare landet utmärker sig dock genom att bryta mot den oftare än andra. Vill Bastrykin slippa det kan kallar ”rättsligt sabotage” vore det kanske i denna ända han skulle börja – att börja respektera mänskliga rättigheter?

Putins pressekreterare säger att presidenten inte har kommenterat idén. Men får ett halvår sedan, vid ett möte med dumafraktionernas representanter i Jalta på Krim, sa Putin att Ryssland kunde avsäga sig Europakonventionen om mänskliga rättigheter om Europadomstolen inte slutar fatta beslut som Ryssland tycker är politiska. Någon som tagit ställning emot Bastrykins förslag är dock ordföranden i presidentens eget råd för mänskliga rättigheter, Mikhail Fedotov. Denne menar att det rent tekniskt är omöjligt att ändra i paragraf 15 utan att samtidigt anta en helt ny konstitution. För detta måste en konstituerande församling sammankallas, och hur detta ska gå till står det inget om i lagen.

För Rysslands del är det nog bra med lagar som inte är alltför smidiga.