Video visar Putins ihåliga stöd

Varför är Putin så populär? Detta var frågan för ett av Östgruppens arrangemang på bokmässan i Göteborg. Med oss på scen hade vi journalisten Kalle Kniivilä – författare till boken Putins folk – samt exilaktivisten Alexey Sakhnin, representant för Vänsterfronten och engagerad i efterspelet till Bolotnajaprotesterna för ett par år sedan.

Kalle laborerade med tre orsaker till Putins popularitet:

1) ekonomisk stabilitet och välstånd (i spåren av höga gas- och oljepriser)
2) återvunnet självförtroende som stormakt
3) repression (marginalisering av alternativa politiska krafter)

Om Putins första period som president 2000-2008 präglades av den första faktorn så ser vi sedan hans återkomst 2012 en förskjutning till faktor två och tre. Alexey instämde i stort med Kalle men invände att Putins popularitet i själva verket är mycket ihåligare än vi kanske tror och illustrerade detta med en episod som hade utspelat sig på en buss för en del år sedan. En passagerare hade länge och högljutt klagat på Putin utan att de andra på bussen reagerat, men då han i stället började uttrycka en längtan tillbaka till 1990-talets demokrati blåste en storm plötsligt upp: ”Minns du inte att vi nästan dog då”, invände de andra passagerarna upprört och tvingade mannen av bussen.

Vågar man tro Alexey kan det alltså vara så att folk struntar i Putin men är rädda för alternativen.

Hela scenarrangemanget, som varade i bara tjugo minuter, filmades i alldeles utmärkt kvalitet och kan ses här. Gör gärna det. I första hand vill vi dock bjuda på möjligheten att genom nedanstående video ta direkt del av ett stycke politisk verklighet. Inspelningen, gjord av en bloggare i Sankt Petersburg i februari 2012 – strax innan Putins återkomst som president – fick vi kännedom om tack vare vår medlem Katarina Wysocka. Själva har vi försett den med svensk textning.

textknapp med pil
Om textningen inte dyker upp automatiskt, klicka här!