”Viktigast är att få slut på kriget”

INTERVJU. Mustafa Najem är en av Östgruppens gäster under de pågående Ukrainadagarna. För många förkroppsligar han Majdanrevolutionen som ägde rum för fyra år sedan, eller ”Värdighetsrevolutionen” som den också kallas.

Är det sant att det var du som startade Majdanrevolutionen?

– Det kan jag inte säga. Det var journalister, aktivister ur civilsamhället och andra som startade den. Men mina Facebook-uppdateringar var förstås en utlösande sak.

Vilka Facebook-uppdateringar?

– Det var flera uppdateringar under en och samma dag, dagen då vår regering vägrade skriva under associationsavtalet med EU. De gick ut på att kalla folk till protester mot beslutet.

Efter revolutionen valdes du in i parlamentet genom den nuvarande presidenten Petro Porosjenkos kandidatlista, men du är besviken på honom?

– Inte besviken. Men vi väntade oss mer. Han är förstås bättre än den tidigare men vi väntade oss en mer reforminriktad president, en som inte skulle berika sig själv och sin omgivning utan arbeta för landet. Men det blev inte så.

Försöker han berika sig själv eller försöker han hålla systemet i balans?

– Han försöker förstås hålla systemet i balans. Men ett av målen med Majdan var att få bort oligarkerna från makten och det händer inte.

Hur är det att vara progressiv ledamot i Ukrainas parlament?

– Det är ett jobb. Det är en utmaning för vår generation, vi saknar erfarenhet som politiker. Och det är hårt motstånd från systemet.

Hur många är ni i parlamentet, sådana ledamöter som du alltså?

– Trettiofem-fyrtio. Mindre än tio procent.

Vilken är den viktigaste politiska frågan tycker du?

– I dag? Att avsluta kriget. Det utmattar hela landet och är ett stort hinder för utveckling.

Ska du ställa upp i nästa val?

– Självklart. Frågan är bara hur vi ska organisera oss, vi yngre reformpolitiker.